Certifiering stärker controllerns roll

Den ettåriga utbildningen till certifierad controller är en av hörnstenarna i FAR:s utbildningsprogram. Utbildningen utvecklas kontinuerligt för att vara aktuell. Genom en certifiering stärks controllerns roll i organisationen till att bli en tydlig managementpartner till ledningen.

Hallå där, Carin Jonsson, produktchef på FAR!

Varför ska en controller certifiera sig?

– En certifiering är ett kunskapskvitto på dina erfarenheter och stärker ditt cv. Det är en värdefull pusselbit för dig som vill ändra din arbetsroll och vidareutvecklas. Kanske jobbar du som redovisningscontroller och vill gå mot mer business controlling, för att bli en tydlig managementpartner till ledningen.

Vem riktar sig utbildningen till?

– Vi rekommenderar att den som ska gå utbildningen har jobbat i minst tre år i en controller- eller ekonomichefsroll. Båda rollerna lämpar sig för utbildningen, eftersom en titel eller roll kan innehålla väldigt olika arbetsuppgifter beroende på arbetsplats. 

Det finns flera skäl till att arbetslivserfarenhet rekommenderas, till exempel att det blir lättare att följa och förstå såväl seminarier som kvalificerande teoriavsnitt. Utbildningen består dessutom av många grupparbeten och diskussioner, så det är en förutsättning att alla bidrar med sina egna erfarenheter, och kan relatera till sin egen arbetsvardag.

Hur är utbildningen uppbyggd?

– Programmet har fokus på ekonomistyrningsfrågor och förbereder dig för den framtida controllerrollen. Den är 14 dagar lång, uppdelat på fem block med två- eller tredagarsseminarier. Mellan blocken genomförs projektarbeten på hemmaplan. Redovisningen av projektarbetena är grunden för certifieringen.

Denna text är uppdaterad artikeln publicerades första gången
22-09-29 och redigerades 22-12-30

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

Utvalda artiklar

Relaterade utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
  • Den smarta ekonomifunktionen Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar och tillgången till data har aldrig någonsin varit större än vad den är idag. Vid sidan av ordinarie ekonomiprocesser blir dagens ekonomifunktion ofta en nyckelspelare i att omvandla data till beslutsinformation. Ekonomifunktionens roller och ansvar RPA och digitalisering Datadriven analys Lean
  • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
  • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning i din roll som ekonomichef.
  • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser