Certifiering

Certifierad controller

En utbildning för dig som vill ta nästa steg i karriären och önskar påverka och förändra din organisation genom att bli en mer proaktiv controller. Våra lärare är några av de främsta experterna inom området och utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett starkt nätverk. 

 • Konkurrensstrategi
 • Hur vi skapar värde åt våra kunder
 • Hur kommunicerar vi siffror för att få med hela organisationen
 • Förvärv och värdering av företag
 • Lönsamhetsstyrning
 • Kommunikation och ledarskap 
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad controller fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat controllerns alltmer omfattande arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar, både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger en strategisk yrkesutveckling som gynnar både dig och företaget. Certifieringen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din controllerroll.

 

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som två- eller tredagarsseminarier. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Projektarbetena genomförs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms.

Program 2024/2025

Block 1: 18–20 september 2024

Programstart, strategi och affärsutveckling – controllerrollen

 • Ekonomistyrningens utvecklingstrender
 • Controllerrollen – involvering i affären och att påverka andra 
 • Koncernstrategi – vilken roll kan koncernledningen ta?  
 • Affärsstrategi – konkurrensstrategi, är vi rätt positionerade
 • Kärnkompetens och innovationsförmåga
 • Organisationsstruktur för att skapa utveckling mot uppsatta mål
 • Affärsmodeller- hur vi skapar värde åt våra kunder


Block 2: 18–20 november 2024

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Operativ ekonomistyrning – lean, resurssmarta processer och visuell styrning 
 • Effektivisering av administrativa processer Robotisering och AI som verktyg i ekonomifunktionen
 • Shared Service för att frigöra tid för styrning 
 • Lönsamhetsstyrning med ABC-orienterade kund- och produktkalkyler
 • Retorik och kommunikation. Förmåga att kommunicera sifferinformation för att få styreffekt i organisationen
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 3: 17–19 mars 2025

Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar

 • Finansiell analys och strategi 
 • Nyckeltal – simulering av olika utvecklingsinriktningar 
 • Operativa bedömningar i resultat-, kassaflödes- och balansperspektiv 
 • Vad är tillräcklig vinst och hur påverkar det våra tillväxtmöjligheter? 
 • Hävstångssambandet och tillväxtsambandet
 • Utvärdering av olika affärsplaner
 • Avrapportering av projektarbeten

Block 4: 21–23 maj 2025 

Informationssystem, styrning och företagsvärdering

 • Ekonomisystem, affärssystem, informationssystem, datalager 
 • Information för styrning. Informationsanalys med mått/objektsmatriser 
 • Controllern som ”data scientist” och ägare av ekonomimodellen
 • Budgeteringens roll i styrprocessen – den aktuella budgetdebatten
 • Nyckeltalsstyrning - styrkort med kund- process-, innovations-, och medarbetarfokus
 • Förvärv och värdering av företag
 • Avrapportering av projektarbeten


Block 5: 16-17 september 2025 

Controllerrollen, avslutning och certifiering

 • Sammanfattande praktikfall
 • Ledarskap – förmågan att arbete genom andra
 • Controllerrollen och din förflyttning
 • Sammanfattande praktikfall
 • Certifiering och avslutningsmiddag dag 2

sagt om kursen

Både intressanta och superduktiga föreläsare. De refererade mycket till verkliga händelser vilket ger mer och blir tydligare när man har ett konkret fall. Bokstavligen fantastisk utbildning, är så glad över att jag gick kursen⭐️

SAGT om kursen

Seriöst och gediget innehåll. Extremt hög nivå på kurshållare. Blandningen av genomgångar och grupparbeten, case från våra egna verksamheter ger bättre förutsättning att koppla teori med verklighet.

Bra att veta

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som controller, ekonomiansvarig eller liknande. Du bör ha varit verksam som controller, ekonomiansvarig eller liknande i cirka tre år.

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig.

Kristina Rudolfson

Kristina Rudolfsson

Projektledare

08-506 112 84 kristina.rudolfson@far.se

sagt om kursen

Mycket bra pedagoger som gjorde det lätt och intressant att hänga med på lektionerna. Bra att de tog upp egna erfarenheter och pratade kring dessa för det gjorde det ännu tydligare.

Lärare

Huvudansvarig lärare
Kent Stenstrand, verksamhetskonsult inom utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Kristina Rudolfson kristina.rudolfson@far.se för mer information och bokning.