Licensiering revisor i finansiella företag

Den som är revisor i företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska vara licensierad. Här kan du läsa mer om hur du gör för att bli licensierad finansiell revisor.

Enligt FAR:s Rekommendation om revision av finansiella företag (RevR 100) ska den som är vald revisor vid personval alternativt den som är huvudansvarig revisor vid byråval vid revisionen av företag som omfattas av de så kallade rörelselagarna och som står under Finansinspektionens tillsyn vara licensierad.

För att bli licensierad revisor i finansiella företag eller erhålla fortsatt licensiering krävs att du 

  • är auktoriserad revisor 
  • under de tre år som närmast föregår ansökan om licensiering/fortsatt licensiering har utövat revisionsverksamhet, övriga bestyrkandeuppdrag eller annan granskning enligt särskild överenskommelse i finansiella företag omfattande minst 600 timmar 
  • utöver FAR:s generella vidareutbildningskrav, under de tre senaste åren har genomgått 60 timmars relevant utbildning, varav 40 timmar ska vara sådana som Revisorsinspektionen godtar som verifierbar utbildning (sammanlagd vidareutbildningstid ska alltså vara 180 timmar) 
  • skickar in en ansökan till FAR (för fortsatt licensiering tre månader före utgången av pågående giltighetstid). 

Licensieringen gäller under tre år. 

Avgift för licensiering är 5 000 kronor och för fortsatt licensiering 800 kronor.

Anna Karin Wikner

Kvalitetssekreteriatet

08-50611219 annakarin.wikner@far.se