Power Query för Excel - online

Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel. Om du vill lära dig hantera stora databaser som ett proffs då är detta kursen för dig. 

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Power Query eller "hämta och transformera" är Excels datahanteringsverktyg som används bland annat för att importera, bearbeta och kombinera data. Power Query ger oss tillgång till data från flera olika datakällor. I denna kurs går vi igenom Power Querys grundläggande funktioner, och hur vi kan tillämpa dem i olika situationer.

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • Ca 25 lektioner
 • Beräknad tid för genomförande: 2 timmar
 • Genomsnittlig lektionslängd: 1 min 45 sek

Tidsåtgång

Onlinekursen består av ca 25 korta lektioner som totalt blir ca 2 timmar i videotid. Du har tillgång till kursen under 12 månader så du kan gå tillbaka och repetera.

Syftet med onlinekursen är att du snabbt ska bli en mer komplett Excelanvändare. Kursen kommer göra programmet till ett allt större hjälpmedel i ditt arbete. Du kommer lära dig hantera ett verktyg som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete.

Efter kursen kommer Excel vara ett mer naturligt hjälpmedel i ditt arbete. Bland annat kommer du ha lärt dig hur du hanterar en databas och analyserar dem med hjälp av Power Query. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. Tillgång till kursen: 12 månader
 2. Ca 25 lektioner
 3. Beräknad tid för genomförande: 2 timmar
 4. Genomsnittlig lektionslängd: 1 min 45 sek

Bra att veta

Version av Excel

Excelkursen är inspelad i den senaste versionen av Excel och fungerar bra med alla versioner, dock så rekommenderar vi den inte för de som har Mac. 

Den här kursen finns också i engelsk version:
Power Query Essentials

Kursomfattning

3 vidareutbildningstimmar
 

Företagspaketering

Vi erbjuder även företags- och avdelningslicenser för våra Excelkurser. En populär paketering är kurserna Excel Bas, Funktioner Fördjupning och Pivottabeller. Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och tar det vidare därifrån!

 
 

Exempellektion

Excelkurser online

 • Excel Bas Excel Bas är en excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Power BI - Grundkurs Power BI är Microsofts tjänst i business intelligence. Business intelligence handlar om att analysera och sammanfatta data för att skapa en bättre uppfattning om en verksamhet. I kursen lär du dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten fungerar i sin helhet. Du lär dig bland annat att hämta, visualisera, transformera och dela data.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • PowerPoint Bas Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential.

English Excel

 • Excel Essentials - Online Excel Essentials English is an online course in Microsoft Excel, perfect for anyone who is self-taught or a beginner in Excel and wishes to master the software.
 • The Excel PivotTables Guide - online This online course in Excel PivotTables will take you step by step through the powerful tool which is the PivotTable. The course will teach you how to arrange, group, filter and sort your PivotTables in new, more effective ways.
 • The Excel Functions Guide - online This online course will both guide you through the logic behind functions and also serve as an online library where you'll be able to rehears and look up useful functions.
 • Power BI Essentials - online This online course in Power BI is meant for anyone who wants to familiarize themselves with Power BI, Microsoft’s program that visualizes large amounts of data and provides tools for quickly making well-informed decisions. For this course, no previous knowledge is required!
 • Power Query Essentials - online This online course in Power Query is for anyone who wants to further increase their knowledge and skills within Excel. If you want to learn how to handle large databases like a professional, then this is the course for you! Save time by learning how to organize and analyse data at a rapid pace.