Power Pivot & DAX

Excelkursen Power Pivot & DAX för Excel är ett kraftfullt verktyg för dig som arbetar med datahantering och analyser. 

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Lönekonsult Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Med Power Pivot & DAX kan du modellera data, visualisera stordata samt enkelt och effektivt göra analyser för att få viktiga insikter.

Med hjälp av Power Pivot & DAX kan du modellera, visualisera och analysera stordata i en mycket större utsträckning än vanliga Pivottabeller.

I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX (Data Analysis Expressions) är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar

Kort om kursen

 • Tillgång till kursen: 12 månader
 • Ca 15 lektioner
 • Total videotid: 37 minuter
 • Beräknad tid för genomförande: 3 timmar
 • Genomsnittlig längd per lektion: 3 minuter

Introduktionsvideo till Power Pivot & DAX

Tidsåtgång

Onlinekursen består av 15 lektioner som totalt blir 37 minuter i videotid. Kursen innehåller även prov och övningsfiler som du får träna på. Du har tillgång till kursen under 12 månader så du kan gå tillbaka och repetera.

Syftet med onlinekursen är att du ska bli en bekväm användare av Power Pivot & DAX. Du kommer lära dig hantera verktyget som bidrar till att du sparar tid och får en högre kvalité i ditt arbete.

Efter kursen kommer Power Pivot & DAX vara ett mer naturligt hjälpmedel i ditt arbete. Bland annat kommer du ha lärt dig DAX-formler samt hur du modellerar, visualiserar och analyserar data. Se kursens kapitelnamn för mer information.

Onlinekursen är ett samarbete mellan FAR och Learnesy.

Kapitel

 1. Lär känna Power Pivot
 2. Relationer & kolumner
 3. Mått och DAX-formler i Power Pivot
 4. Skapa en Key Performance Indicator (KPI)

Bra att veta

Kursen ställer krav på grundläggande kunskaper i Excel.

Kursomfattning

3 vidareutbildningstimmar

Exempellektion

 

Excelkurser online

 • Excel Bas Excel Bas är en excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.
 • Power BI - Grundkurs Power BI är Microsofts tjänst i business intelligence. Business intelligence handlar om att analysera och sammanfatta data för att skapa en bättre uppfattning om en verksamhet. I kursen lär du dig Power BI:s grundfunktioner samt hur tjänsten fungerar i sin helhet. Du lär dig bland annat att hämta, visualisera, transformera och dela data.
 • Power Query för Excel - online Excelkursen Power Query för Excel är för den som vill fördjupa sina kunskaper inom Excel och hantera stora databaser som ett proffs. 
 • Power Pivot & DAX I kursen lär du dig grunderna i Power Pivot samt DAX-formler. DAX är en samling av formler som effektiviserar utförandet av uträkningar
 • PowerPoint Bas Kursen riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i PowerPoint och snabbt vill utvecklas till att effektivt hantera programmet och utnyttja dess fulla potential.

English Excel

 • Excel Essentials - Online Excel Essentials English is an online course in Microsoft Excel, perfect for anyone who is self-taught or a beginner in Excel and wishes to master the software.
 • The Excel PivotTables Guide - online This online course in Excel PivotTables will take you step by step through the powerful tool which is the PivotTable. The course will teach you how to arrange, group, filter and sort your PivotTables in new, more effective ways.
 • The Excel Functions Guide - online This online course will both guide you through the logic behind functions and also serve as an online library where you'll be able to rehears and look up useful functions.
 • Power BI Essentials - online This online course in Power BI is meant for anyone who wants to familiarize themselves with Power BI, Microsoft’s program that visualizes large amounts of data and provides tools for quickly making well-informed decisions. For this course, no previous knowledge is required!
 • Power Query Essentials - online This online course in Power Query is for anyone who wants to further increase their knowledge and skills within Excel. If you want to learn how to handle large databases like a professional, then this is the course for you! Save time by learning how to organize and analyse data at a rapid pace.