Fastighetskurser för ekonomer: ”Viktigt och komplicerat område”

De ekonomiska regler som berör fastighets- och byggbranschen är komplicerade och kräver förståelse för branschens specifika utmaningar. FAR:s breda utbud av fastighetskurser hjälper dig som jobbar i eller med fastighets- och byggbranschen att hålla dig uppdaterad och göra rätt.

Det händer mycket inom fastighetsbranschen. Nya lagstiftningar i pandemins kölvatten aktualiserar frågor om skattereduktioner och förändringar i fastighetstaxeringen. Andra aktuella frågor är den frivilliga skattskyldigheten för moms på hyran, ett delvis snårigt regelverk. Nya skatt- och momsregler kan ofta vara invecklade och gränsdragningarna inte helt tydliga. Utöver det är fastighetsposten generellt också det största beloppet i redovisningen och därför viktig att redovisa rätt.

– Fastigheter är ett viktigt och komplicerat område som de flesta som jobbar med ekonomiska frågor kommer i kontakt med. Är man i branschen är det därför viktigt att vara påläst och uppdatera sig i nya frågor och lagstiftningar, säger Carin Jonsson, produktchef för utbildningar på FAR.

Skatt, moms, redovisnings- och revisionsfrågor inom fastighet

FAR har ett brett utbud av specialanpassade kurser inom både moms-, skatt, redovisning och revision för fastighetsbranschen. Kurserna riktar sig till bland annat redovisningskonsulter, skatterådgivare och revisorer som jobbar med fastighetsrelaterade frågor. För att förstå branschens specifika utmaningar krävs specialistkunskap.

– Eftersom branschen är komplicerad räcker det inte att hålla sig uppdaterad i allmänhet, utan det krävs spetskompetens. Våra lärare har alla omfattande expertis och praktisk erfarenhet av områdena de undervisar inom och vet vilka frågor som är relevanta att lyfta fram, säger Carin Jonsson.

Omfattningen på kurserna varierar.

– Vi har längre utbildningar inom både redovisnings- och skatteområdet. Vill man snabbt fördjupa sig inom till exempel momsfrågor har vi kortare online-utbildningar där man enkelt kan göra det.

Fastighetsdagen samlar branschens experter

En kurs som blivit allt mer populär de senaste åren är fastighetsdagen, en nyhetsdag där branschens experter går igenom de viktigaste skatteförändringarna, som till exempel årets viktigaste skatte- och momsnyheter.

– Fastighetsdagen är ett ypperligt tillfälle för dig som jobbar som ekonom inom bygg- och fastighetsbranschen att blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för just fastighetsbranschen. Du får också träffa de främsta experterna och får svar på dina frågor, säger Carin Jonsson.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

Vill du lära dig mer om redovisning och skatt i fastighetsbranschen?

Läs mer

Aktuella kurser

  • Fastighetsdagen En nyhetsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen.
  • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
  • God redovisningssed i fastighetsföretag Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns.
  • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
  • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag
Alla utbildningar