Fastighetsdagen

En utbildningsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen. Du får också träffa de främsta experterna och får svar på dina frågor.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Tolkningar av rättsfall
 • Kommande nyheter
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många och förändras ständigt. Målsättningen med Fastighetsdagen är att ge dig det senaste inom tillämpningen av skatte-, moms och redovisningsfrågor relaterade till bygg- och fastighetsbranschen. Du får också en genomgång av rådande trender på fastighetsmarknaden.

Under dagen fokuserar våra specialister främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner där vi bland annat går igenom nya regler, aktuella rättsfall och föreslagna lagändringar. Kursen innehåller även det senaste inom redovisning enligt såväl K2, K3 som IFRS och som berör bygg- och fastighetsbranschen. Vi tittar även närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Fastighetsdagen passar dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastighetsförvärv, och som behöver hålla dig uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning.

Kursen leds av de främsta experterna inom tolkningen av de regelverk som berör fastigheter. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor till våra experter, oavsett om du är på plats eller deltar online.

Tips! Fastighetsdagen (online-tillfället) ingår i vårt Utbildningspaket Online.

sagt om kursen

Samspelet, och nivån på frågeställningarna som togs upp var precis vad jag hoppades på. Mycket kunniga föreläsare!

Program 2023

Moms 

 • Nyheter inom moms

Redovisning

 • Förslag från Bokföringsnämnden att ändra K2-reglerna som påverkar Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag som då måste tillämpa K4 (IFRS) eller K3.

Skatt

 • En helt ny mervärdesskattelag gäller fr.o.m. 1 juli 2023. Hur påverkar den bygg- och fastighetsbranschen?
 • Finansdepartementet har ett förslag om ändrade regler för jämkning av ingående moms som kommer att drabba fastighetsägare hårt. Förslaget är att de ska tillämpas fr.o.m. 1 januari 2024.
 • En ny dom från HFD innebär helt annat synsätt på tidpunkten för redovisning av moms för byggföretag vid momspliktig egen regiproduktion.
 • Ett förhandsbesked angående moms för samfällighetsföreningar har kommit, men är överklagat till HFD. Nämnden ansåg att skattskyldighet förelåg för medlemsavgifterna, men tre av sju ledamöter var skiljaktiga och ansåg att skattskyldighet inte förelåg.
 • Inkomstskatt – nyheter
 • Fastighetsskatt – att tänka på

Specialtema: Hållbarhet, inkomstskatt, moms, energiskatt och fastighetsskatt kopplat till bland annat följande områden.

  • Solceller
  • Återbruk av byggmaterial
  • Riva byggnad eller renovera/reparera
  • Flera hyresgäster delar på lokaler (co-working, ändrad användning etc)

Inspelning ingår

Fastighetsdagen spelas in och inom tre veckor får alla deltagare tillgång till inspelningen genom att logga in på "Mina utbildningar". Inspelningen finns att se i 3 månader.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

Nyhetsdagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen senast inom tre veckor. Inspelningen finns att se i 3 månader och du når den via Mina utbildningar.

Onlinetillfället av nyhetsdagen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.