Fastighetsmoms

Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Reglerna för den frivilliga beskattningen är ofta föremål för förslag om förenklingar men inte mycket händer och det kvarstår många av dessa krångliga regler.

Vi går igenom alla dessa regler och efter det ska du ha en betydligt bättre kunskap om vad som gäller!

Moms är ett besvärligt område och framför allt gäller det för fastigheter. Här finns den så kallade frivilliga beskattningen för moms på hyror, där det finns många fallgropar, som kan bli dyra att falla i.

På denna kurs behandlar vi allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EU-domstolen, samt aktuella skrivelser/ställningstaganden från Skatteverket.

 

sagt om kursen

Mycket inspirerande föreläsare! Ett ämne som annars kan vara tungt och svårbegripligt blev helt plötsligt kul och intressant! En stor eloge till läraren!

Kursinnehåll

Frivillig beskattning

 • Grundprincipen för moms på hyra
 • Momsens fastighetsdefinition
 • Stadigvarande användning – tomma lokaler, pop up butiker
 • Uthyrning i flera led
 • Co working konceptet
 • Uppförandeskede
 • Den frivilliga beskattningen upphör

Avdragsrätt för ingående moms

 • Avdragsgill ingående moms
 • Fördelningsprinciper för gemensam moms
 • Retroaktivt avdrag
 • Tidpunkt för avdrag

Justering av ingående moms

 • Hur justering går till
 • Justering vid fastighetsförsäljningar
 • Justeringshandlingen 

Övrigt

 • Hyresavin 
 • Byte av hyresgäster
 • Fastighetstransaktioner
 • Beskattningens övergång 
 • Rivning och sanering
 • Mäklararvoden

Övrig moms för fastigheter

 • Parkeringsverksamhet
 • Samfälligheter 
 • Reklamplatser
 • Vidarefakturering/utlägg
 • Byggverksamhet – omvänd byggmoms

Sagt om kursen

Första gången jag testade Klassrum online och jag tycket det fungerade mycket bra. Kommer gå den typen av utbildning igen.

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken.

Om du väljer Fastighet som tillägg vid beställning, så får du tillgång till fastighetsdelen. Den delen innehåller reglerna för fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna.

Aktuella kurser

 • Fastighetsdagen En nyhetsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen.
 • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
 • God redovisningssed i fastighetsföretag Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns.
 • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
 • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag
Alla utbildningar

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Mer om FAR Online