God redovisningssed i fastighetsföretag

Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed, och också hur dessa tillämpas i praktiken. De olika regelsystemen ger i hög grad olika redovisning. Kursen utgår från K3 men jämför också med K2 och K4 (IFRS).

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Fastighetsverksamhet är speciell, reser ett antal branschspecifika redovisningsfrågor och ställer krav på särskild utformning av årsredovisning/ekonomisk rapportering.

Du kommer att få en tydlig bild av hur man gör i praktiken - regelsystemet löser ju inte allt; det måste även göras bedömningar och avvägningar. Därför får du också ta del av exempel och erfarenheter som kan hjälpa dig i din praktiska vardag.

Efter kursen kommer du att ha goda kunskaper i redovisning av fastighetsverksamhet oavsett ägarform.

Kursen leder till att du kan läsa och förstå ett fastighetsbolags årsredovisning. Du ska också ha god grund för att kunna bokföra fastighetsverksamhet och upprätta årsredovisning.

Under kursen kommer de olika regelsystemen att gås igenom, med K3 som utgångspunkt och jämförelser mot K2 och K4.Tid ges för att diskutera praktisk tillämpning. Ett särskilt avsnitt ges avseende fastighetsvärdering eftersom detta är en viktig grund för att förstå fastighetsredovisning.

Ingemar var pedagogisk och mycket kunnig. Stannade upp och kollade hela tiden om det fanns frågor och om något saknades. När vi missat något tog han sig även tid och gick tillbaka och gjorde referenskopplingar till K2/K3/K4. Mycket nöjd!

Kursinnehåll

 • Lagar, rekommendationer, branschnormer – inklusive K3
 • Köp av fastighet
 • Bygga
 • Förvärv på annat sätt
 • Tillkommande utgifter – ombyggnad, underhåll, reparation
 • Aktiveringsregler
 • Avskrivning
 • Nedskrivning
 • Uppskrivning
 • Lånekostnader
 • Leasing – finansiell/operationell
 • Avyttring och utrangering
 • Verkligt värde – upplysning om
 • Intressebolag
 • Joint Ventures
 • Finansiella investment/lån/derivat
 • Uppskjuten skatt
 • Avsättningar
 • Rubriceringar i årsredovisning
 • Noter

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken.

Om du väljer Fastighet som tillägg vid beställning, så får du tillgång till fastighetsdelen. Den delen innehåller reglerna för fastighetsprocessen, från bildande till överlåtelse. Därtill finns både skatte- och processreglerna.

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online

Aktuella kurser

 • Fastighetsdagen En nyhetsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen.
 • Fastighetsmoms Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen som praktiska problemlösningar i olika typfall.
 • God redovisningssed i fastighetsföretag Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns.
 • Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.
 • Revision i byggföretag och anläggningsföretag Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt. Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag Tillämpningen av ISA för denna typ av företag
Alla utbildningar