Ekonomen som kommunikatör och påverkare

Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning

 • Bygga ekonomisk förståelse i organisationen 
 • Vikten av anpassad information 
 • Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare 
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Ekonomiska är ett språk som långt ifrån alla förstår – än mindre kan tala. Man måste lära sig, och hur får man människor som inte förstår ekonomiska att förstå ekonomi? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring ekonomiska frågeställningar i organisationens styrning, tankemönster och strukturer. Efter kursen kommer du som ekonom att vara mer framgångsrik i att övertyga och samverka med övriga delar av organisationen och att skapa en gemensam bild av ekonomin och verksamheten i din organisation.

Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att analysera och lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningsförslag och nya arbetsformer. För ekonomen räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och rapportera dessa enligt förutbestämda rapporteringscykler. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden.

Du som ekonom får en djupare kunskap om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Efter kursen kommer du som ekonom vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa gemensam bild av organisationen.

sagt om kursen

Tydliga och pedagogiska kursledare. Relevant problematiserande och bra idéer på hur man kan komma närmare sin målgrupp

sagt om kursen

Kursens innehåll var intressant och jag har fått med mig mycket i flera aspekter, både sånt som tydligt går att visa samt indirekta tankemönster

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen 
 • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och ekonomens organisationsbild ihop? 
 • Hur får man dessa bilder att sammanfalla bättre och vidareutvecklas för organisationens bästa? 
 • Var och hur sker kommunikationen?
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör för både en reaktiv och en proaktiv styrning samt en balans mellan dessa
 • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
 • Vikten av sambandstänkande mellan exempelvis finansiella och icke-finansiella nyckeltal
 • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt, nedåt och horisontellt i organisationen
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning genom exempelvis benchmarking

Lärare

Läs mer

Aktuella utbildningar

 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.
 • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • Certifierad ekonomichef FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare. Strategisk analys och operativt beslutsfattande Organisatoriska processer IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen Värdebaserat ledarskap Nätverkande
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
Visa alla kurser

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.