Ekonomikation – hur kommunicerar du ekonomisk information?

Att öka förståelsen och skapa legitimitet för den ekonomiska informationen i en organisation handlar mycket om pedagogik och om att öka kompetensen – både hos avsändare och mottagare. Det är ingen quick-fix, såväl ekonomen som övriga i organisationen måste lära sig vad som påverkar ekonomikation.

Matti Skoog och David Loid har jobbat med och forskat kring ekonomisk kommunikation, ekonomikation, i över 20 år. I kursen ”Ekonomen som kommunikatör och påverkare” fördjupar de sig i ämnet.

Ekonomiska och brist på kompetens

Det måste till en allmän kompetenshöjning för att ekonomisk information ska ge resultat – för att ekonomikationen ska bli framgångsrik.

– Ekonomens kunskap om organisationens affärer är ofta låg, precis som organisationens kompetens i ekonomiska frågor, menar Matti Skoog. Dessutom pratar ekonomen gärna ”ekonomiska”, ett språk med begrepp och definitioner som många inte förstår.

Nöjd dig inte med att skicka iväg rapporter!

En tredje parameter, utöver kompetens och språk, är att synen på vad ekonomiavdelningen faktiskt ska leverera kan skilja sig åt. Ekonomen har en bild av vad ett ”ekonomijobb” är, medan organisationens förväntningar kanske är något annat.

– Ekonomen lägger mycket tid på att producera information och underlag och är nöjd när det är klart och ivägskickat, säger Matti Skoog. Men, egentligen borde ekonomen följa med rapporten, se till att den blir förstådd och använd på rätt sätt!

Olika perspektiv ger olika förutsättningar

I en organisation ser människor också på verksamheten utifrån olika perspektiv, och en högre förståelse av dem ger större möjlighet till bra ekonomikation.

Ekonomen har ett maskinperspektiv, fokus ligger på effektivitet. Ett mycket vanligare perspektiv i en organisation är dock kontraktperspektivet, där överenskommelsen är central. Vad ska jag göra och vad får jag för det? Fokus ligger då snarare på arbetsbevarande än på effektivitet. Ett tredje perspektiv är Community of practice, där den professionella tillhörigheten är utgångspunkten och fokus ligger på att nå en upphöjd position inom gruppen.

– De tre perspektiven har helt olika sätt att se på kommunikation. De tänker olika kring hur man skapar fokus, synen på tid är olika och även hur verksamheten ska ledas och av vem, säger David Loid. De använder sig också av språket på olika sätt och har olika uppfattningar om vad som är viktigt när man ska kommunicera.

Ekonomikation utvecklar ekonomens yrkesroll

Att den ekonomiska informationen får legitimitet är viktig, menar Matti Skoog och David Loid. Resultatet av bättre kommunikation är att ekonomin får en högre intern relevans och ökar fokus på att ekonomi och affärsutveckling går hand i hand.

Ekonomikation är en komplex utmaning för ekonomen. Det går inte att lösa med snyggare presentationer eller tydligare rapporter, utan är ett långsiktigt arbete med ökad kompetens och förståelse som mål. För ekonomen, vare sig man är controller eller redovisningskonsult, innebär en framgångsrik ekonomikation att man kommer högre upp i näringskedjan, där analysen är viktigare än rapporten. I en tid när automatiserade processer rent praktiskt kan sköta den ekonomiska rapporteringen är det ett viktigt steg i att utveckla yrkesrollen.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer