Controllern som kommunikatör

Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som controller och ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrningEfter kursen kommer du vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa en gemensam världsbild. 

 • Bygga ekonomisk förståelse i organisationen 
 • Vikten av anpassad information 
 • Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare 
 • Erfarenhetsutbyte och nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

För controllern räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera dessa i relation till organisationens strategi. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden, och att därigenom kunna använda organisationens egen ekonomiska förståelse för mer framgångsrikt arbete i organisationen.

Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningar och nya arbetsformer. 

Du som controller får en djupare kunskap om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Efter kursen kommer du som controller vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa gemensam världsbild.

sagt om kursen

Tydliga och pedagogiska kursledare. Relevant problematiserande och bra idéer på hur man kan komma närmare sin målgrupp

sagt om kursen

Kursens innehåll var intressant och jag har fått med mig mycket i flera aspekter, både sånt som tydligt går att visa samt indirekta tankemönster

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen 
 • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och controllerns/ekonomens världsbild ihop? Hur kan man få dessa att sammanfalla och vidare utvecklas för organisationens bästa? 
 • Nya arenor och format för kommunikation
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör både ett reaktivt och ett proaktivt ledarskap samt en balans mellan dessa
 • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
 • Vikten av sambanden mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal som exempelvis marknadsandelar, vinstmarginal och kvalitet
 • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt, nedåt och horisontellt i organisationen
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning till exempel belöning och intern benchmarking 

Lärare

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Nätverkande och erfarenhetsutbyte
 • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
 • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
Visa alla kurser

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.