Specialistgrupp Etik

Specialistgrupp Etik är FAR:s expertorgan i etiska frågor.

Återkommande frågor

  • Vad är nuläge och vad är önskat läge?
  • Vilka områden behöver FAR adressera på sikt?
  • Vilken syn har FAR i frågor som rör etiska frågor kopplat till medlemmarnas yrkesroller – vilken position ska FAR ha?
  • Hur ska FAR:s service och erbjudanden inom fokusområdet etik se ut på sikt?

Exempel på övriga frågor

  • Utveckla rekommendationer och uttalanden: EtikR och EtikU samt översättning av IESBA:s Etikkod
  • Utveckla mallar och exempel: Checklista för kundkännedom enligt penningtvättslagen
  • Besvara remisser
  • Identifiera aktuella frågor som behöver klargörande
  • Driva opinion där behov av förändring i regelverk finns
  • Bidra med stöd till GS/VD i frågor inom fokusområdet

Specialistgrupp Etik

Ordförande

Anders Bäckström KPMG AB

Ledamot

Anders Magnussen PwC
Britt Hansson Aspia
Carina Hedrum PBAB Redovisning & Revision AB
Daniel Carlborg BDO Mälardalen AB
Jessika Valmin Eckert Ernst & Young AB
Johan Stenbäck Deloitte AB
Martin Segerström Ernst & Young AB
Peter Ek Grant Thornton Sweden AB
Åsa Thelin Mazars AB

FAR representant

Pernilla Thelin FAR AB