Specialistgrupp Offentlig sektor

Specialistgrupp Offentlig sektor är FAR:s expertorgan inom revision, revisionsrådgivning och redovisningsfrågor inom offentligt bedrivna och offentligt finansierade verksamheter.

Återkommande frågor

  • Vad är nuläge och vad är önskat läge?
  • Vilka områden behöver FAR adressera på sikt?
  • Vilken syn har FAR i frågor som rör offentlig sektor – vilken position ska FAR ha?
  • Hur ska FAR:s service och erbjudanden inom fokusområdet offentlig sektor se ut på sikt?

Exempel på övriga frågor

  • Besvara remisser
  • Identifiera aktuella frågor som behöver klargörande
  • Utveckling av standard för kommunal redovisningsrevision
  • Driva opinion där behov av förändring i regelverk finns
  • Bidra med stöd till GS/VD i frågor inom fokusområdet

Specialistgrupp Offentlig sektor

Ordförande

Rebecka Hansson PwC

Ledamot

Johan Perols Ernst & Young AB
Johan Pettersson Ernst & Young AB
Johan Rasmusson KPMG AB
Mattias Johansson PwC
Tomas Mathiesen KPMG AB

Adjungerad

Frida Nygren Riksrevisionen

FAR representant

Sara Lissdaniels FAR AB
Therese Andersson FAR AB