Har kontanter blivit omodernt?

Kryptovalutor har blivit ett populärt betalningsmedel och det förekommer också att företag placerar i kryptovalutor. Men vad är egentligen en kryptovaluta? Och vad får kryptovalutor för redovisningsmässiga konsekvenser?

Vi har frågat redovisningsspecialisterna Pernilla Lundqvist (EY) och Therese Hagström (Deloitte) och svaret är inte helt enkelt. 

Vad är en kryptovaluta?

– Kort och gott är kryptovalutan en digital valuta, dock inte att likställa med digitala kontanter i form av sedvanliga bank- eller kreditkort. Handel med kryptovalutor sker utan inblandning av banker och det finns heller ingen Riksbank som bestämmer volymen av valutan på marknaden. Därutöver, vilket namnet antyder, är transaktionerna krypterade vilket gör att anonymiteten kan upprätthållas och spårbarheten försvåras.

Hur ska en kryptovaluta definieras i redovisningssammanhang?

– Enligt IFRIC (IFRS Interpretations Committee) tolkningsorganet inom IASB, är en kryptovaluta en immateriell tillgång eftersom den saknar fysisk form och är icke-monetär. Kryptovalutor faller alltså inte inom tillämpningsområdet för kontanter.

Andra faktorer som påverkar redovisningen av kryptovalutor?

– Än så länge finns ingen vägledning på området inom svensk redovisning och fram till dess får vi följa utvecklingen på det internationella området. IFRIC:s tolkning ger vägledning i frågan och vi anser att det resonemanget också kan tillämpas i en svensk miljö. Frågan man behöver ställa sig är också i vilket syfte kryptovalutor innehas. Innehas de för att handla med eller på annat sätt uppfyller definitionen av ett lager, ska de redovisas som ett lager. Värt att notera är alltså att de då värderas enligt reglerna om lager, det vill säga lägsta värdets princip. Eller om vi innehar dem på lägre sikt så att de möter definitionen av att vara en anläggningstillgång.

Innebär kryptovalutans framfart att kontanter nu blivit omodernt?

– Nej, kontanter lär hänga med ett tag till men möjligen minska i omfattning. Nya betalningsmedel och finansieringsformer i form av checkar, checkräkningskrediter olika placeringar och Swish utmanar redovisningsvärlden och är här för att stanna. Kryptovalutor är antagligen ingen fluga och omfattningen av dess utveckling får framtiden utvisa.

Vill du öka dina kunskaper inom redovisning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer

Mer inom redovisning

Fler utbildningar inom redovisningsområdet

  • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Alla utbildningar