Byta från K3 till IFRS – 4 fallgropar och hur du undviker dem

Att byta från K3 till IFRS är ofta arbetsdrygt och kräver mycket förberedelse. Här har vi därför listat de vanligaste missarna som görs vid bytet – och hur du undviker dem.

1. Du underskattar bytets omfattning

För att undvika oväntade kostnader och en för hög arbetsbelastning: gör en generös tidsplan inför bytet och bedöm om ni behöver tillföra extra resurser för arbetet, så att ni är förberedda.

Läs mer om vad som behöver göras

2. Du är inte beredd på förändringar i regelverket

Nya redovisningsstandarder ersätter äldre och det finns ett konstant flöde av tolkningar av IFRS från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som företag förväntas anpassa sig efter. Se till att kontinuerligt uppdatera dig på förändringar inom IFRS och att din personal utbildas löpande i ämnet så att ni är medvetna om aktuella förändringar och hur de tillämpas.

3. Nya transaktioner kan behöva analyseras separat

Då verksamheten förändras, eller nya typer av transaktioner uppstår, behöver de analyseras separat utifrån IFRS. Säkerställ att ekonomiavdelningen får återkommande utbildning för att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom redovisningsområdet och ibland också möjlighet att diskutera frågor med redovisningsspecialister.

4. Tidsåtgången vid finansiell rapportering

Ha väl genomarbetade processer och tillräckligt med tid avsatt för arbetet med den finansiella rapporteringen. Innan den första årsredovisningen enligt IFRS eller vid en större förändring, som till exempel när IFRS 16 Leasingavtal implementerades, kan företag med fördel genomföra en testrapportering. Den ska då ske vid ett tidigare tillfälle, innan det är "skarpt läge", för att säkerställa att bokslut och rapportering till koncernen går att genomföra på ett effektivt sätt.

Vill du lära dig mer om IFRS?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om IFRS

IFRS-utbildningar

  • IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter Kursen ger en översikt av vad IFRS innebär, vilka principer som ligger till grund för regelverket, vem som utformar normerna och i vilka avseenden redovisningsprinciperna i IFRS skiljer sig från de svenska redovisningsprinciperna.
  • IFRS - koncernredovisning och leasing IFRS - koncernredovisning och leasing ger dig en översikt av vad IFRS innebär samt berör bl.a. IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser och IFRS 16 Leasingavtal.
  • IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda Kurs inom IFRS som bl.a. berör Finansiella instrument, IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 38 Immateriella tillgångar och IAS 23 Låneutgifter.
  • Nyheter i IFRS Under detta webbinarium kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS.
  • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2024. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter
Redovisning – fler utbildningar