Så bokförs en förvärvsanalys – 3 steg för att komma i gång

Förvärvsanalysen beskrivs som grunden i koncernredovisningsarbetet. Därför är det viktigt att den görs omsorgsfullt och bokförs på rätt sätt.

En förvärvsanalys behöver göras då ett företag förvärvar andelar i ett annat bolag. I analysen går man igenom vilka tillgångar och skulder som fanns i det förvärvade bolaget vid tidpunkten för förvärvet. Köpeskillingen för aktierna i dotterföretaget som förvärvats jämförs med bolagets eget kapital, både beskattat och obeskattat.

Göran Johansson

”Det är alltid jätteviktigt att ha en förståelse för varför förvärvet görs. Om du inte vet det – ta reda på det!”

Förvärvsanalysen är viktig för koncernredovisningen, eftersom den i jämförelse med ”vanlig” redovisning inte har något minne. Det innebär att man varje år får börja med att kontrollera hur föregående år avslutades.

– ­Förvärvsanalysen är grunden till varje års koncernredovisningsarbete och blir länken mellan de olika perioderna då koncernredovisning sammanställs, säger Göran Johansson, auktoriserad revisor och lärare för FAR:s introduktionskurs i koncernredovisning.

Undvik dubbelräkningar

Ett vanligt fel som ofta sker i samband med förvärvsanalysen är, att den inte görs tillräckligt omsorgsfullt. Förvärvet kan i så fall komma att bli felaktigt redovisat i koncernredovisningen. I förvärvsanalysen ska koncernspecifika tillgångar och skulder identifieras och redovisas i koncernredovisningen, det vill säga över- och undervärden kopplade till tillgångar och skulder i det förvärvade företaget. En vanligt förekommande tillgångspost i koncernen är förvärvad koncerngoodwill, därför det är viktigt att det framgår av analysen hur den har beräknats.

– ­Det är alltid jätteviktigt att ha en förståelse för varför förvärvet görs. Om du inte vet det – ta reda på det!

En annan viktig aspekt är att allt ska vara noggrant dokumenterat och attesterat.

– Jag rekommenderar att man alltid låter förvärvsanalysen attesteras av bolagets vd eller någon annan i företagsledningen för att vara på den säkra sidan, säger Göran.

Ifall man räknar fel i samband med förvärvsanalysen finns det möjligheter att korrigera felet under en begränsad period. Noterade bolag har tre månader på sig att justera förvärvsanalysen. Koncerner som tillämpar K3 har under 12 månader viss möjlighet att korrigera analysen.

3 steg för att komma i gång med bokföring av förvärvsanalys

1. Köpeskilling

Då du ska bokföra en förvärvsanalys ska du alltid börja med att ta reda på köpeskillingen. Du behöver bland annat veta hur den är överenskommen – betalas den i rater eller allt i ett belopp? Köpeskillingen kan bestå av olika komponenter, som alla måste analyseras för du ska komma vidare. Det är viktigt att jobba omsorgsfullt med analysen. Göran rekommenderar också att intervjua de som legat bakom förvärvet för att förstå intentioner, förväntningar med mera.

2. Förvärvets storlek

Nästa steg är att ta reda på hur stor andel av bolaget som förvärvats. Det är inte alltid 100 procent, utan kan också vara till exempel 60 procent. Trots att inte hela bolaget förvärvats ska man räkna det som en full goodwill post. Det kan skapa en viss förvirring, men följer av den så kallade enhetsteorin.  

3. Justering av regler

Lokala redovisnings- och skatteregler kan kräva justeringar eller översättning till svenska förhållanden om det förvärvade bolaget är verksamt i ett annat land.

Vill du öka dina kunskaper inom koncernredovisning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer