Därför stämmer inte kassaflödesanalysen

Det är dags för årsredovisning och siffrorna i kassaflödesanalysen vill inte gå ihop. Känner du igen dig? Vår expert tipsar om vad du ska hålla koll på.

Genom att göra en kassaflödesanalys får företag en överblick på sina finansiella flöden och förklaringar till förändringar i dem. Analysen visar hur mycket likvida medel som genereras i verksamheten ­– och det är av intresse också för externa aktörer.

– Med hjälp av kassaflödesanalysen kan bland annat potentiella investerare utläsa saker om företaget; är det expansivt? hur är relationen med finansiärer, det vill säga långivare och ägare? säger Jörgen Nilsson redovisningsspecialist på KPMG och lärare på FAR:s utbildning Kassaflödesanalys för koncern.

Jörgen Nilsson, KPMG

Om det inom företaget finns flera dotterföretag i olika valutazoner kan identifieringen av omräkningsdifferensen bli komplex och då kan det lätt bli fel

Identifiera omräkningsdifferensen

En kassaflödesanalys är dock inte alltid helt lätt att få ihop när det gäller förändringen av likvida medel och det är lätt hänt att något blir fel. Ett första steg är då att gå igenom och stämma av varje område i analysen så att du inte missat någon post. Hittas inte felet på så sätt finns några andra viktiga komponenter att ha koll på. Omräkningsdifferensen är en av dem.

– Om det inom företaget finns flera dotterföretag i olika valutazoner kan identifieringen av omräkningsdifferensen bli komplex och då kan det lätt bli fel. Det du då behöver göra är gå igenom och identifiera differensens storlek på respektive balanspost, säger Jörgen.

Andra möjliga räknefel

Är det inte omräkningsdifferensen som spökar finns det andra saker att hålla koll på. Innehav utan bestämmande inflytande, förvärv respektive avyttring av dotterföretag, interna fodringar och interna kursdifferenser påverkar också analysen.

–  Då ett moderbolag har fodringar på ett utländskt dotterbolag och det sker förändringar i den utländska valutan kan det uppkomma orealiserade kursdifferenser som även ger effekter i koncernredovisningen. Om man inte hanterar dessa korrekt kan det se ut som en betalning. Därför är det viktigt att komma ihåg att eliminera dessa poster.

Också skatterna ska vara rätt för att analysen ska gå ihop, påminner Jörgen.

– ­Håll koll på den uppskjutna skatten och att den är korrekt avstämd!

Vill du utveckla dina kunskaper i kassaflödesanalys?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer

Aktuella utbildningar

  • Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut Bokslut I riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring.
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning En teoretisk och praktisk fördjupningskurs inom bokslut med fokus på upprättande av årsredovisningen som passar dig som är revisorsassistent eller redovisningskonsult.
  • Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. 
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är en nyhetsdag för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag.
Visa alla utbildningar