Vanliga misstag vid kassaflödesanalysen

Genom att göra en kassaflödesanalys får företag en överblick på sina finansiella flöden. En felaktig kassaflödesanalys kan dock få allvarliga konsekvenser för företaget. Redovisningsspecialisten Johan Månsson tipsar om hur man undviker de vanligaste misstagen.

Kassaflödesanalysen är ett värdefullt verktyg för företaget. Den ger en tydlig bild av företagets finansiella hälsa och är ett viktigt beslutsunderlag för framtida investeringar. Det gäller dock att undvika misstag som kan ge en felaktig bild av kassaflödet.

– En kassaflödesanalys delar upp flödet i tre olika delar: från den från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Det kan få allvarliga konsekvenser om ett kassaflöde redovisas i fel del. Det kan exempelvis handla om att kassaflödet från den löpande verksamheten överskattas. Det ger en felaktig bild av hur mycket kassaflöde som kärnverksamheten genererar. För företaget kan det innebära att man inte inser hur stort utdelningsutrymme som finns eller hur stort nyupplåningsbehovet är. Kassaflödesanalysen är ett viktigt underlag för företagets likviditetsplanering, säger Johan Månsson, redovisningsspecialist och lärare för FAR:s onlinekurs Kassaflödesanalys – grund.

Så upptäcker du fel

Tekniskt sett är det många olika fel som kan uppkomma i en kassaflödesanalys.

– En del fel är ganska lätt för en läsare att se. Det är exempelvis väldigt ovanligt att skattekostnaden enligt resultaträkningen är den samma som betald skatt som ska redovisas i kassaflödesanalysen. Samma sak gäller även räntor och fler poster. Om samma belopp redovisas i kassaflödesanalysen som i resultaträkningen ser läsaren att den som gjort kassaflödesanalysen har slarvat eller inte riktigt förstått, säger Johan Månsson.

Viktigt att göra en egen analys

Kassaflödesanalysen produceras ofta automatiskt av ett bokslutsprogram. Johan Månsson menar dock att det är viktigt att inte förlita sig helt och hållet på programmet.

– Det är inte alls säkert att dessa program kan fånga upp alla saker som ska beaktas i en kassaflödesanalys. Då gäller det att noggrant analysera de olika beloppen som anges för att kunna bedöma att de är riktiga.

Vill du utveckla dina kunskaper i kassaflödesanalys?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer