Framtidssäkra din controllerroll – 4 trender

Controllerrollen har aldrig varit viktigare – och aldrig lika mycket i förändring. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen går hisnande snabbt vilket kräver en ekonomistyrning som alltid är aktuell. En controller som inte bara kan siffror, utan även analys, strategi och kommunikation, helt enkelt. Vi listar fyra trender i controllervärlden att hålla koll på.

 1. Smart data och AI-teknik
  Under lång tid har ”big data” ansetts som lösningen på allt. Men, med massiva mängder data kom också stora utmaningar. Data måste sammanställas rätt och kontextualiseras för att bli användbar – annars är det bara en oöverskådlig massa. Big data blir däremot smart data när man hittat den data som är relevant för ändamålet, och den analyseras på ett sätt som bidrar till nya insikter. Med smart data kommer många möjligheter, inte minst för att utforma smarta system som snabbt och enkelt läser av till exempel kostnader och utgifter med hjälp av AI-teknik.
 2. Större fokus på analys och strategi
  När mängden information ökar lavinartat i takt med digitaliseringen krävs en controller som kan sortera, värdera och analysera – inte bara rapportera vidare.  Från att tidigare setts som en administratör av ett sifferflöde blir controllerns roll mer strategisk och en nyckelroll i företaget, som ledningen är beroende av för att kunna fatta beslut. Förutom kontroll på siffror krävs kunskap om system, processer och omvärldsförändringar. Dessutom behövs en kommunikativ förmåga för att nå fram med sitt budskap, ett språk som fungerar och blir förståeligt för alla i företaget, och leverera förväntat resultat.
 3. Träffsäker med realtidsdata
  Att kunna använda sig av dagsaktuella siffror och sätta företagets agenda framåt blir allt mer efterfrågat. Den som arbetar med realtidsdata har många möjligheter att vara med när det händer och djupdyka i affärsinformation utan fördröjning.  Men det viktigaste är att kunna se mönster i affären, det vill säga att kunna tolka vad siffrorna betyder och vilka beslut företaget bör fatta utifrån detta. Detta kräver en controller med stark IT-kompetens och som kan se mönster – det vill säga, att kunna tolka vad siffrorna betyder och vilka beslut företaget bör fatta utifrån detta. Dessutom måste man också ha förmågan att översätta och förklara informationen för verksamheten.
 4. Molntjänster för större transparens
  Digitalisering, automatisering och förenkling av processer är en del av controllerns nya verklighet. En växande trend är intelligenta, integrerade och automatiserade molnbaserade system. Förutom att man slipper tänka på underhåll och uppgraderingar ger det en överblick av processer och aktiviteter som alla medarbetare kan ta del. Detta leder till större transparens, bättre kommunikation och samarbete – vilket i sin tur kan bidra till bättre beslutsfattande.

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar