Framtiden kräver snabbare processer

Som controller behöver du hänga med i den snabba utvecklingen och vara öppen för förändring. Det säger Tommy Niva, tf ekonomichef för affärsområde järmalm på LKAB, som har över 30 års erfarenhet inom controlling. Han menar att rollen förändras hela tiden och att mycket av rutinarbetet har blivit automatiserat.

Hur har rollen som controller förändrats sedan du började?

– Traditionellt sett har rollen som verksamhetscontroller handlat mycket om kontroll och uppföljning och att ha ett bakåtblickande perspektiv. Idag är fokus mer framåt och controllern är med och planerar vad som kommer hända. Du behöver vara flexibel och hänga med i den snabba utvecklingen.

Hur mycket påverkas arbetet av digitalisering och nya verktyg?

– Väldigt mycket precis som i alla branscher. Idag har vi mer och mer systemstöd som automatiserar delar av jobbet. Excel har tidigare varit en controllers bästa vän men så är det inte riktigt längre. I stället för att ta ut rapporter och omarbeta för att sen visa verksamheten, så kan verksamheten ta ut sina siffror i realtid, utan vår hjälp.  Självklart ska vi finnas där för att kvalitetssäkra det som hänt, men jag tror att vi kommer kunna lägga mer tid på att analysera och tänka framåt.

Vad är den största utmaningen för dig och dina kollegor?

– Precis som i många branscher så handlar det inte bara om att tekniken och verktygen ska finnas där, utan även om att förändra processer och arbetssätt. Förändring är alltid utmanande. Och om man ska ha ett framåtblickande fokus innebär ju det också att man måste våga välja bort något och det är en process i sig.

Hur tror du att rollen kommer utvecklas framåt?

– Förutsättningarna i vår omvärld ändras snabbt och då behöver vi hänga med. På LKAB är controllern väldigt involverad i planeringprocessen, när det gäller budget och prognos. De processerna och besluten kommer gå allt snabbare. Det går till exempel inte att lägga två månader på en budget längre. Det är också bättre att snabbt få ut till exempel en månadsrapport som inte är helt färdig men som visar en riktning, i stället för att vänta en vecka och ha en som är exakt. Jag tror också det blir allt viktigare för en controller att ha goda kommunikations- och ledaregenskaper. Även om man inte är chef så handlar det mycket om att kunna kommunicera och presentera beslutsunderlag som mottagaren förstår, oavsett var i organisationen de befinner sig.