Kurser för dig som arbetar på BDO

Hej och välkommen till FAR!

Här hittar du de aktuella kurserna, webbinarierna och nyhetsdagarna som du kan anmäla dig till enligt avtal mellan BDO och FAR.

FAR:s Utbildningspaket Online

BDO har köpt in FAR:s Utbildningspaket Online till alla anställda på BDO. Du kan anmäla dig till paketet i sin helhet eller till enstaka kurser/nyhetsdagar/webbinarier i paketet. Valfritt antal nyhetsdagar som finns i Utbildningspaketet ingår.

Vid beställning av Utbildningspaket online anger du bdopaket i fältet kampanjkod. I denna guide beskrivs hur du beställer Utbildningspaketet steg för steg.

E-kurser från FAR som ingår i BDO:s interna kursprogram

BDO:s nationella kursutbud innehåller E-kurser från FAR. Vissa E-kurser är fristående kurser (ex Skattekurs Basic eller Skatt I) och vissa E-kurser är en del av en Utbildningsplan (ex i Redovisning I-III och Revision II), dessa anmäler du dig till och genomför enbart i MyTraining. Utbildningsverksamheten på BDO rapporterar sedan ditt deltagande till FAR så att dessa kurser också registreras på din profil hos FAR.

Excelkurser online
E-kurser i Excel anmäler du dig till och genomför direkt hos FAR. Kurserna som finns att välja på hittar du längre ner på denna sida. Vid beställning av Excelkurser anger du bdopaket i fältet kampanjkod. 

Klassrum online

I BDO:s interna kursprogram finns ett flertal klassrumskurser som ges av FAR. BDO har reserverat ett antal platser på dessa kurser och du anmäler dig i MyTraining. BDO gör sedan en gruppanmälan till FAR, därefter får du bekräftelsemail och mer information direkt från FAR.

Skapa konto hos FAR

Du som inte tidigare har en inloggning på far.se behöver skapa detta för att ta del av utbildningarna. Din personliga inloggning ger dig också tillgång till:

 • Sammanställning av de utbildningar du gått hos FAR.
 • Möjlighet att skriva ut intyg på de utbildningar du gått. De utbildningar du går genom FAR kommer även stämmas av och läsas in på ditt utbildningskort. 
 • Tillgång till kursdokumentation digitalt.

 

Du skapar enkelt en egen inloggning genom att klicka på Logga in uppe i högra hörnet. I denna guide beskrivs hur du skapar ett konto steg för steg.

Klassrum online

 • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning En teoretisk och praktisk fördjupningskurs inom bokslut med fokus på upprättande av årsredovisningen som passar dig som är revisorsassistent eller redovisningskonsult.
 • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
 • IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda Kurs inom IFRS som bl.a. berör Finansiella instrument, IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 38 Immateriella tillgångar och IAS 23 Låneutgifter.
 • IFRS - koncernredovisning och leasing IFRS - koncernredovisning och leasing ger dig en översikt av vad IFRS innebär samt berör bl.a. IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser och IFRS 16 Leasingavtal.
 • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.

Excelkurser – e-kurser online när du vill

 • Excel Bas Excel Bas är en excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.