Kurser för dig som arbetar på BDO

Hej och välkommen till FAR!

Här hittar du de aktuella kurserna, webbinarierna och nyhetsdagarna som du kan anmäla dig till enligt avtal mellan BDO och FAR.

FAR:s Utbildningspaket Online

Som medarbetare på BDO har du tillgång till FAR:s utbildningspaket Online, här hittar du alla kurser, nyhetsdagar och webbinarier som ingår. Du kan anmäla dig till paketet i sin helhet eller till enstaka kurser/nyhetsdagar/webbinarier i paketet. Vid beställning av Utbildningspaket online anger du bdopaket2021 i fältet kampanjkod. I denna guide beskrivs hur du beställer Utbildningspaketet steg för steg

Du som ska gå övriga utbildningar enligt avtal hittar kurserna längre ner på denna sida. 

Vid beställning av Revisionskurser – klassrum online så gäller följande datum. 

Bokslut III – fördjupning och årsredovisning, 30/8-1/9 2021
Koncernredovisning I, 6-8/9 2021
Koncernredovisning II, 18-19/10 2021
Revisionsmässiga problem, 19/10 eller 23/11 2021 

OBS! Om det står "Väntelista" på det aktuella datumet så anmäl dig ändå. Det finns platser reserverade för BDO.

Observera

Vid beställning ska du skriva in ”bdopaket2021” i fältet kampanjkod så justeras priset.

Skapa konto hos FAR

Du som inte tidigare har en inloggning på far.se behöver skapa detta för att ta del av utbildningarna. Din personliga inloggning ger dig också tillgång till:

 • Sammanställning av de utbildningar du gått hos FAR.
 • Möjlighet att skriva ut intyg på de utbildningar du gått. De utbildningar du går genom FAR kommer även stämmas av och läsas in på ditt utbildningskort. 
 • Tillgång till kursdokumentation digitalt.

 

Du skapar enkelt en egen inloggning genom att klicka på Logga in uppe i högra hörnet. I denna guide beskrivs hur du skapar ett konto steg för steg.

Revisionskurser – klassrum online

 • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning Bokslut III är en teoretisk och praktisk fördjupningskurs.
 • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Avstämning av eget kapital Utländska dotterföretag
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Nyhet
  Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer. Hantering av uppkomna situationer som är svåra att redovisa, bedöma och värdera Metodik för praktiskt tillvägagångsätt vid osäkerheter i revisionen Åtgärder och ev. krav på rapportering Hantering av vanligt förekommande, men trots det svårare, situationer

Excelkurser – online när du vill

 • Excel Bas Excel Bas är en Excelkurs riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
 • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
 • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget.

Skattekurs Basic++ – online när du vill

 • Grundläggande skatt Onlinekursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom skatteområdet och besvarar hur vardagliga skattefrågor ska hanteras. Du får också förståelse för grundprinciperna inom skatt och därmed grunden för din kunskap inom detta område.

Moms för revisorsassistenter – online när du vill

 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.

Moms grund – online när du vill

 • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.

Redovisning I – online när du vill

 • Grundläggande skatt Onlinekursen ger dig de grundläggande kunskaperna inom skatteområdet och besvarar hur vardagliga skattefrågor ska hanteras. Du får också förståelse för grundprinciperna inom skatt och därmed grunden för din kunskap inom detta område.
 • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.

Redovisning II – online när du vill

 • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
 • Styrelsens ansvar I denna onlinekurs får du kunskap om vad styrelsen har för ansvar gentemot bolagets organisation och förvaltning. Kursen ger en fördjupning i de skyldigheter och ansvar att vara uppmärksam på för att undvika oönskade konsekvenser.
 • Intäktsredovisning I denna onlinekurs får du svar på hur du ska redovisa, vad du bör tänka på samt vanliga fel som kan uppstå i intäktsredovisningen.
 • Redovisning lager av handelsvaror I den här onlinekursen får du kunskap om vilka regler som styr redovisningen av lager och hur reglerna ska tillämpas. 
 • Redovisning lager av tillverkade varor Lär dig hantera regler och principer för hur lager av tillverkade varor ska hanteras i redovisningen. Genom denna onlinekurs får du tydliga exempel på beräkningar och tillämpning av hur reglerna ska hanteras i redovisningen och vilka fällor som måste undvikas.

Redovisning III – online när du vill

 • Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift I denna onlinekurs får du teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning. Utgångspunkten är reglerna i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Du får en översikt i redovisnings- och juridikperspektiven för dessa områden.
 • Redovisning av uppskjuten skatt Lär dig hantera, värdera och redovisa uppskjuten skatt i årsredovisningen. Onlinekursen ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas.
 • Kassaflödesanalys - grund I denna onlinekurs får du grundläggande teoretisk kunskap om regelverkens uppbyggnad och tillämpning.
 • Koncernbidrag och aktieägartillskott Onlinekursen som ger dig ett helhetsperspektiv över vilka regler som berör koncernbidrag och aktieägartillskott. Du får kunskap och förståelse om såväl redovisningsreglerna som de aktiebolagsrättsliga och skatterättsliga reglerna.
 • Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3 Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Denna onlinekurs ger dig kunskap om vilka regler som styr och hur de ska tillämpas med utgångspunkt i K3 men även i K2.