Utvalda utbildningar för dig som arbetar på BDO


Hej och välkommen till FAR!

Här hittar du aktuella utbildningar som du kan anmäla dig till enligt avtal mellan BDO och FAR.

Använd avtalskod BDO0520 vid beställning (fältet för kampanjkod) så får du BDO:s avtalade pris.

Har du som medarbetare på BDO funderingar och frågor om onlinekurserna kan du läsa mer på BDO:s intranät

Redovisning – online fast tid
Bokslutsredovisning och Koncernredovisning. Du kan anmäla dig på de kurstillfällen som genomförs online.

Excel – online när du vill
De utvalda Excelkurserna genomförs online.

BDO och FAR namnger utbildningarna lite olika:

Interna kursnamn FAR-kurs
Bokslut I Bokslut II – årsbokslut
Bokslut II Bokslut III – fördjupning och årsredovning
Koncernredovisning grund Koncernredovisning I
Koncernredovisning fördjupning Koncernredovisning II

Redovisningskurser – online fast tid

  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Bokslut III – fördjupning och årsredovisning Bokslut III är en teoretisk och praktisk fördjupningskurs.
  • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Avstämning av eget kapital Utländska dotterföretag
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  

Excelkurser – online när du vill

  • Excel Bas Excel Bas är en Excelkurs riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd i Excel, och som snabbt vill utvecklas till en mästare i programmet.
  • Excelfunktioner fördjupning - online Den här onlinekursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.
  • Excel pivottabeller – online Excelkurs – fördjupning pivottabeller är en Excelkurs som riktar sig till dig som är nybörjare eller självlärd kring Pivottabeller, och som snabbt vill utvecklas till en mästare med verktyget. Kursen börjar med grunderna kring en pivottabell och går sedan igenom flera av Pivottabellens funktioner.