Kurser som utvecklar din rådgivning

FAR:s rådgivningskurser stärker din kompetens som revisor och redovisningskonsult genom att fördjupa din kunskap inom flera områden. Via våra kurser och utbildningar får du rätt verktyg för att vägleda kunderna i strategiska val och agera som en proaktiv rådgivare. Anmäl dig idag!

Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Två kursdagar som gör dig till en ännu bättre rådgivare. Dagar som är fyllda med nya, intressanta och kvalificerade skattefrågor för fåmansföretaget och som hjälper dig att skapa ett mervärde för dina kunder.

Läs mer


Ekonomikation - Redovisningskonsultens resa från rapporterare till rådgivare

Redovisningskonsulten har en nyckelroll för många företags förmåga att förstå och kunna påverka sin finansiella situation. Kursen syftar till att öka förmågan att hjälpa kunderna att förstå deras verksamhet och vad som påverkar utfallet.

Läs mer


Fåmansföretagardagen

En kursdag för dig som är revisor eller redovisningskonsult och arbetar med rådgivning mot familjeägda företag. Dagen ger dig en uppdatering kring nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

Läs mer

Konsultansvar – utifrån uppdraget som redovisningskonsult, revisor och rådgivare

I denna kurs får du som är revisor eller redovisningskonsult och vill arbeta mer med rådgivning en metod för att identifiera rådgivningsuppdrag och därefter säkerställa en bra leverans och hantering av de svårigheter som kan uppstå i rådgivningsuppdrag.

Läs mer

Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Den här kursen ger dig som arbetar med kvalificerade frågor ytterligare insikter och kunskaper som stärker dig i din roll som rådgivare. Vi går igenom svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv för större respektive mindre svenska icke-noterade företag.

Läs mer


Redovisningskonsulten som rådgivare

Rådgivningsdelen blir allt viktigare för redovisningskonsulten när många andra moment blir automatiserade. Genom denna kurs får du inspiration och praktiska verktyg för att utveckla din rådgivning som redovisningskonsult för att möta kundens behov av att ha ett bollplank i vardagen.

Läs mer

Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter

Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2023. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt för dig som är rådgivare.

Läs mer

Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier

Detta är en praktiskt inriktad kurs som belyser skattemässiga möjligheter och problem som du kommer i kontakt med i arbetet med ägarledda företag. Vi går igenom gällande och föreslagna skatteregler som uppkommer för bolaget och dess ägare från bolagets bildande till bolagets avveckling.

Läs mer

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

  • En nyhetsdag online
  • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
  • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser