Auktorisation lönekonsult

När du har arbetat några år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult kan det vara dags att ta steget att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR. Här kan du läsa mer om hur du gör.

För att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR och ordinarie medlem i FAR ska du

Det finns tre sätt att uppfylla kraven:

 1. Du har en akademisk examen om minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.
 2. Du har en av FAR godkänd eftergymnasial utbildning med relevant inriktning om minst ett år, motsvarande 60 högskolepoäng eller 200 YH-poäng. För att de enstaka kurserna eller YH-utbildningen ska godkännas av FAR ska det i utbildningen ingå lönehantering och lönesystem, arbetsrätt, personalekonomi och personalarbetets innehåll och processer. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ha minst tre års praktik som konsult inom lönehanteringsområdet.
 3. Du har minst sex års erfarenhet från löneområdet. Du behöver också arbeta på en redovisnings- eller revisionsbyrå och under de tre sista åren ha praktiserat som extern konsult.


Som framgår av punkterna ovan är det ett krav att ha arbetat minst tre år på redovisnings- eller revisionsbyrå som extern konsult. Enda kravet på utbildning under den tiden är att ha gått en av FAR anordnad Rekokurs. För att klara lönekonsultexamen kan kompetensen behöva förstärkas inom fler områden, genom en kombination av utbildning och praktiskt arbete.


Utbildningar – inför examen

Kurs Antal timmar
Förberedelsekurs (inkl. Rekokurs) inför lönekonsultexamen (rekommenderas) 11
Grundkurs i Reko - onlinekurs  3

Om du är medlem i FAR har du även rabatt på digitala kurser inom lön och HR, som Simployer håller. Kurserna är mellan 1-2 timmar. Servicepaketet berättigar till vidareutbildningstimmar. Du bokar ditt kursabonnemang via Simployer genom att ange FAR i kommentarsfältet när du bokar. Här kan du boka Simployers kursabonnemang.

Birgitta Åhlander

FAR:s medlemsrådgivning

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se

FAR:s medlemsrådgivning

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se

Ansök om ordinarie medlemskap i FAR innan du anmäler dig till lönekonsultexamen

När du uppfyller något av kraven till auktorisation och känner dig redo att skriva examensprovet är du varmt välkommen att ansöka om ordinarie medlemskap i FAR. Så snart du fått din ansökan godkänd kan du anmäla dig till lönekonsultexamen.

Ansök om medlemskap i FAR

Våra medlemskap

 • Medlemskap

  Bas

  Basmedlemskapet är för dig som är anställd på en revisions- eller redovisningsbyrå, men inte är auktoriserad eller uppfyller kraven för ordinarie medlemskap. På din arbetsplats ska det finnas minst en ordinarie FAR-medlem.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Ordinarie

  FAR:s ordinarie medlemskap vänder sig till dig som är verksam i ett revisions- eller redovisningsföretag och redan är auktoriserad revisor eller har för avsikt att bli auktoriserad redovisningskonsult, auktoriserad lönekonsult eller auktoriserad skatterådgivare.

  Läs mer
 • Medlemskap

  Student

  Studentmedlemskapet är för dig som studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Läs mer