Utbildningstimmar för auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter

Som auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult är du skyldig att hela tiden upprätthålla din professionella kompetens och skicklighet. Det ska bland annat ske genom vidareutbildning.

Syftet med vidareutbildningen är att du ska känna dig trygg i din yrkesroll, genom att bli uppdaterad på nyheter och förändringar som påverkar dina uppdrag.

Vidareutbildningen ska omfatta minst 120 timmar per treårsperiod, och minst 20 timmar per år. Minst 60 timmar per treårsperiod ska vara verifierbara. Av dokumentationen ska tiden för genomförandet samt innehållet i utbildningen framgå.

Vad ska jag tänka på?

Du är ansvarig för dina utbildningstimmar, så se till att planera och dokumentera dina utbildningar och utbilda dig löpande.

Vilka kurser kan jag tillgodoräkna mig?

Som vidareutbildning räknas aktiviteter som ger dig teoretiska kunskaper. Det kan till exempel vara interna och externa kurser eller seminarier och digitala utbildningar.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser som vi har internt på vår byrå?

Ja, det kan du. Men det är viktigt att tänka på att du ska kunna presentera kursdokumentation vid internt anordnade kurser.

Kan jag som redovisnings- eller lönekonsult gå en ledarskapsutbildning?

Ja, men innehållet i utbildningen ska vara anpassat för ditt professionella behov och utbildningen bör framgå av din planering.

Vad händer om jag är sjukskriven eller föräldraledig?

Vid längre uppehåll kan undantag från timkraven göras men du bör kunna visa i din planering att du har kompenserat för uppehållet, så att kraven på 120 timmar per treårsperiod i möjligaste mån uppfylls.

Hur räknas treårsperioden?

Rullande bakåt i tiden.

Vad är icke verifierbara timmar?

Självstudier, till exempel att läsa artiklar, facklitteratur, regeluppdateringar och liknande, samt att delta i utbildningar som ”inte med lätthet kan verifieras”, exempelvis konferenser, seminarier, frukost-/lunchwebbinarier räknas som icke verifierbara timmar.

Hur följer FAR upp medlemmens vidareutbildningstimmar?

I samband med en kvalitetskontroll ska du kunna visa dokumentation på genomförda utbildningar och på att timkravet är uppfyllt. Du ska även kunna visa kursintyg eller andra underlag som bekräftar att kurserna är genomförda.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se
Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se