K2 och K3 - så skiljer sig regelverken

Alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning till Bolagsverket – och K2 och K3 är regelverk som styr hur årets löpande bokföring ska avslutas. Men vilka skillnader finns och vad passar för ert företag? Vi reder ut begreppen.

Vad är K2?

De flesta aktiebolag som räknas som ett mindre företag kan välja att ta fram årsredovisningen enligt K2, som är ett mer förenklat regelverk. Det är mer ”mallat” än K3. Det gör att det är enklare att upprätta en årsredovisning, samtidigt som det innebär färre valmöjligheter. En förenkling är färre periodiseringar – företaget behöver exempelvis inte periodisera intäkter eller kostnader under 5 000 kronor. Det går också att göra enklare avskrivningar. eftersom man får använda avskrivningstiden fem år på alla typer av inventarier.

Vad är K3?

K3 kallas för huvudregelverket och måste användas av alla större aktiebolag. Årsredovisningen ger en mer rättvisande bild av företaget än K2, men kräver också mer kompetens att ta fram. Regelverket är alltså svårare, men mer flexibelt. Här får exempelvis egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas som tillgång, vilket inte är tillåtet i K2. En annan skillnad är att det i K3 är krav på att företag ska redovisa uppskjuten skatt. Regelverket passar företag som befinner i sig i en expansionsfas, och som har externa finansiärer eller intressenter som vill se en mer utförlig årsredovisning.

Tänk på det här?

Du måste välja ett regelverk och använda det fullt ut.

K3 är standardregelverket och om du har möjlighet att använda K2 måste du göra ett aktivt val för att kunna tillämpa det.

Det är möjligt att byta från K3 till K2 – men bara en gång.

Vill du utveckla dina kunskaper inom K2 och K3?

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer

Relaterade utbildningar

  • K2-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden.
  • K3-regelverket Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning.
  • Redovisning av finansiell leasing - K3 Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. I kursen får du tydliga exempel med olika komplexitet på hur beräkningar ska ske och hur leasingavtalen ska redovisas.