K2 och K3 – Redovisningskurser

FAR arrangerar kurser inom K2-regelverket och K3-regelverket som vänder sig till dig som är ekonomiansvarig, redovisningsansvarig, redovisningsmedarbetare, redovisningskonsult eller revisor.

K2-regelverket – online när du vill

Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av uppbyggnaden av K2-regelverket och hur det ska tillämpas. Förutom de övergripande frågorna får du också fördjupningar tolkningar av regelverket inom väsentliga områden. Kurstimmar: 4

Läs mer

K3-regelverket – online när du vill

Denna onlinekurs ger dig en översiktlig genomgång av K3-regelverkets uppbyggnad och tillämpning. Kurstimmar: 4

Läs mer

Intäktsredovisning – K2/K3 – online eller i Stockholm

Kursen bygger på gällande regelverk och belyser även de få ändringar som kommer när företagen går över i de nya K-regelverken. Kurstimmar: 7

Läs mer

Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3 – online eller i Stockholm

K2 och K3 är de regelverk som vanligen tillämpas av svenska företag när de upprättar bokslut samt årsredovisning. Denna kurs ger dig kunskap om hur du upprättar bokslut och årsredovisning utifrån dessa regelverk. Kurstimmar: 14

Läs mer

Redovisning av finansiell leasing - K3 – online när du vill

Lär dig grunderna för vad finansiell leasing är och hur du ska hantera det enligt K3 ur leastagarens perspektiv. Kurstimmar: 2

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3

Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i årsredovisningen med de svårigheter som finns. Kurstimmar: 2

Läs mer

Utbildningspaket online

I Utbildningspaketet online får du som kvalificerad ekonom allt från korta nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Detta ingår i utbildningspaketet

  • En nyhetsdag online
  • Fri tillgång till sex olika nyhetswebbinarier
  • Fri tillgång till över 50 olika onlinekurser