Certifieringsprogram hos FAR

En certifiering inom ekonomi garanterar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Certifierad controller

En utbildning för dig som vill ta nästa steg i karriären och vill påverka och förändra din organisation genom att bli en mer proaktiv controller. Våra lärare är några av de främsta experterna inom området och utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett starkt nätverk. 

Läs mer


Certifierad ekonomichef

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

Läs mer


Certifierad Företagsekonom

Den här distanskursen riktar sig till personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå, och få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor.

Läs mer

Certifierad Redovisningsekonom

Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet och får förutsättningar för att arbeta som redovisningsekonom, ekonomiassistent eller att sköta din egen bokföring.

 Läs mer


Certifierad ekonomiassistent

En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut.

Läs mer


Certifierad styr- och redovisningsekonom

Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads- och prissättningsfrågor. 

Läs mer

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Framtida controllerrollen eller digitalisering? Vår utbildningsexpert Carin Jonsson hjälper dig som är controller att välja rätt utbildning för dina mål.

Distanskurser med personlig handledare

Distanskurser med personlig handledare

Ta ett steg i din yrkesutveckling med våra interaktiva distanskurser! Vi har ett brett utbud av kurser på både grundläggande och kvalificerad nivå.

FAR:s utbildningspaket online – kurser och webbinarier på tider som passar dig

FAR:s utbildningspaket online – kurser och webbinarier på tider som passar dig

FAR:s utbildningspaket online ger dig möjlighet att regelbundet uppdatera dig inom till exempel redovisning, skatt och moms. Du väljer ur det breda programmet och går kurserna när du har behov av ny kunskap inom ett visst område.