4 tips – Så blir du en mer framgångsrik controller

Controllern går en spännande framtid till mötes. Ny teknik och nya förutsättningar på arbetsmarknaden ritar om spelplanen och ger dig möjlighet att ta en mer strategisk roll i företaget. Här är fyra tips till hur du blir framtidens controllerstjärna.

1. Ha kontroll – men kontrollera inte

Vill du ta nästa steg i din karriär och få mer ansvar och inflytande i verksamheten? Då måste du visa att du har full kontroll över data, siffror och analys. Att du kan den grundläggande verktygslådan utan och innan och förstår systemen som hjälper dig att få tid över till strategiskt styrningsarbete. Men det är skillnad på att ha kontroll och att kontrollera. För att få en mer proaktiv och styrande roll i organisationen måste du vara en lagspelare – inte agera som en kontrollant.

2. Ställ rätt strategiska frågor

Om man ska kunna påverka måste man kunna utmana, och det gör man oftast genom att ställa frågor. Det handlar om att förstå vikten av kommunikation och att inta en pedagogisk hållning i företaget – att ställa rätt frågor för att igång bra samtal. Frågor som ”hur levererar vi på vårt erbjudande?”, ”hur ser våra processer ut?” och ”vilka kompetenser har vi internt hos oss?” kan ge nycklar som öppnar många dörrar i verksamheten, och som hjälper dig både i din analyserande och i din rådgivande roll.

3. Var noggrann – men håll det enkelt

Att ha god analytisk förmåga och vara en god kommunikatör är två framgångsfaktorer för framtidens controllerstjärna. Men att få ihop de två ganska skilda egenskaperna är inte alltid så enkelt. För att lyckas får du inte slarva med analyserna. Du måste kunna det ekonomiska hantverket – men när du presenterar vad du kommit fram till behöver du i rollen som kommunikatör trycka på de enkla budskapen för att nå ut till resten av företaget. Håll det enkelt och kommunikativt smart – men ha alltid en väl underbyggd grund.

4. Lär dig konsten att påverka

Historiskt sett har en controller främst ägnat sig åt redovisning och rapportering. Men i takt med digitaliseringen, internationaliseringen och en allt hårdare konkurrens krävs idag en effektivare och mer anpassningsbar organisation. Det är här du kommer in i bilden. Istället för att bara plocka fram dina rapporter har du ett gyllene tillfälle att agera och påverka andras beteenden när det gäller den ekonomiska styrningen. För att lyckas göra det krävs, förutom din expertis inom siffror och analys, att du kan föra ut ditt budskap på ett sätt som skapar förtroende hos ledningen. För det är när du har stödet från cheferna som du har möjlighet att göra skillnad på riktigt.   

Vill du utvecklas inom controlling och ekonomistyrning?

Utvalda artiklar