2022-02-10
Nyheter

Omställningsstödet – revisorns uttalande ska följa ISRS 4400

Det ordinarie omställningsstödet förlängs. Från 7 februari går det att söka stödet på Skatteverkets webbplats. Om det sökta beloppet är 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor. Nytt för den här gången är att revisorns uttalande ska följa ISRS 4400.

Det ordinarie omställningsstödet har förlängts och kommer att gälla för perioden december 2021, samt januari − februari 2022, meddelar regeringen på sin webbplats. 

Följande gäller: 

 • Stödperioden 1 december 2021 - 31 januari 2022. Sista ansökningsdag: 31 mars 2022.
 • Stödperioden februari 2022. Ansökan är möjlig från 1 mars 2022. Sista ansökningsdag: 13 april 2022

Regeringen följer utvecklingen noga och återkommer med besked om det blir aktuellt att aktivera stödet även för mars 2022.  

I likhet med tidigare ordinarie omställningsstöd krävs ett yttrande från revisor om det sökta beloppet uppgår till 100 000 kronor eller mer. 

Dessutom är perioden för begränsning avseende värdeöverföringar förlängd till och med juli 2022. 

Nytt för den här gången är att revisorns uttalande ska följa en ny standard, understryker Andrea Pålsson, auktoriserad revisor på FAR. 

− För uppdragsavtal som ingås från 1 januari 2022 finns en ny gällande standard för den granskning och det yttrande revisorn gör. Den nya standarden är ISRS 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse (omarbetad) och ersätter SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, säger Andrea Pålsson. 

Hon tillägger: 

− Vi på FAR har uppmärksammat att det i granskningen kan vara lätt att missa att koncernförhållanden råder och att koncerninterna kostnader har inkluderats i sammanställningen över fasta kostnader, vilket inte är tillåtet enligt förordningen. Vi vill därför uppmärksamma våra medlemmar lite extra på detta, och har lyft fram det som en granskningsåtgärd och förfrågan till ledningen i våra mallar.  

FAR:s mallar

 • 2022-01-26
  FAR-bloggen

  Är ”coronarådet” fortfarande aktuellt?

  Läs artikeln
 • 2022-01-03
  FAR-bloggen

  FAR-bloggen om väsentlighet i revisionen

  Läs artikeln
 • 2021-07-30
  Nyheter

  Så här jobbar FAR med corona

  Läs artikeln