2022-04-11
Nyheter

Två böcker fångar revisionens historia inför FAR 100 år

En bok om revision då, nu och framåt och en bok som är mer forskningsorienterad. Det är något av allt som är på gång inför att FAR fyller 100 år.

2023 fyller FAR tresiffrigt – något som ska firas på många olika sätt. Bland annat kommer två böcker att ges ut. Initiativet till de båda böckerna kommer från universitetsvärlden och välkomnas av FAR. Peter Öhman, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet, tillika revisionsforskare, är redaktör för böckerna.

– Böckerna kompletterar varandra just för att vi försöker fånga revisionshistorien i Sverige och samtidigt blicka framåt – samt skriva om drivkrafterna bakom den pågående förändringen av revisionsverksamheten och vad det kan leda till, säger han. 

Populärvetenskaplig antologi

Det ena verket är på svenska och ska heta Revision – i går, i dag och i morgon. Boken har en populärvetenskaplig approach och tar avstamp som titeln antyder i dåtid, nutid och framtid. Den är främst historiskt inriktad och cirka 15 författare bidrar. 

Peter Öhman är redaktör för antologin tillsammans med Katharina Rahnert, universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. 

– FAR skriver framåtblickande kapitel i båda böckerna. Vi är mitt i processen och har bland annat haft runda bords-samtal och workshops med representanter från branschen, näringslivet och forskarvärlden, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD. 

Revision i förvandling

Vad är det för drivkrafter som finns inom revisionen och vad betyder det för professionen? Det är ansatsen i den andra boken som skrivs på engelska och har titeln Auditing in transition.

Boken tar upp teman som reglering, digitalisering och globalisering. Närmare 40 skribenter bidrar. Verkets redaktörer är Peter Öhman, Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskild inriktning mot redovisning på Uppsala universitet, samt Jan Marton, docent i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet. 

Brett anslag speglar händelserika år

– Vi försöker att ha ett ganska brett anslag i båda böckerna. Oberoendediskussionen, professionaliseringsprocessen, jämställdhet, hållbarhet, tillsynen, med mera. Ambitionen är att göra många olika nedslag i sådant som berör branschen. Det har ju hänt ganska mycket under de här 100 åren, säger Peter Öhman. 

Båda antologierna kommer ut i samband med FAR:s 100-årsjubileum i september 2023.  

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se
 • 2022-02-28
  Karin Direkt

  År 2023 fyller FAR hundra år och det ska vi fira!

  Läs artikeln
 • 2022-03-21
  FAR-bloggen

  Digitaliserad revision kräver smarta verktyg

  Läs artikeln
 • 2022-03-11
  FAR-bloggen

  Hållbarhet i praktiken – IRL

  Läs artikeln