2022-03-21
FAR-bloggen

Digitaliserad revision kräver smarta verktyg

Nästa år, 2023, fyller FAR 100 år! Ett sådant jubileum ger oss anledning att såväl se tillbaka på det som varit, som att reflektera över vilka förändringar som väntar i framtiden. Den här bloggen tar sikte på ett område som med säkerhet kommer förändras – digitaliseringens påverkan på revision.

Revisorns professionella skepticism och bedömningar har alltid utgjort kärnan i yrkesrollen, men vägen fram till revisionsberättelsen har kantats av ett ökat antal formkrav, men också av allt fler digitala hjälpmedel.  

Digitalisering är ett väl utforskat område. Jag har gjort en liten framtidsspaning och då tagit del av bland annat avhandlingar och studentuppsatser, Revisorsinspektionens tematillsyn och material från IAASB:s Technical Working group.  

Fem framtidsspaningar 

Den bild som växer fram i min spåkula är klar och tydlig – vi kan förvänta oss följande: 

  1. Revision blir ett mer teknikinriktat yrke där fler yrkesverksamma förstår, använder och utnyttjar teknologin i sitt dagliga arbete  
  2. Revisionsuppdragen blir i högre grad analysbaserade, med användning av artificiell intelligens och maskininlärning  
  3. När de repetitiva arbetsuppgifterna blir automatiserade får revisorn bättre underlag och tid frigörs till mer avancerade analyser
  4. Revisionsuppdrag utförs i högre grad på distans  
  5. Revision utförs kontinuerligt på realtidsbasis  

Men, för att spådomen ska bli verklighet måste många pusselbitar falla på plats. Exempelvis behöver den data som utgör kärnan naturligtvis vara digital, tillgänglig för behöriga parter – men säkrad från intrång och läckor, relevant, strukturerad, ha integritet och i vissa fall vara bestyrkt. Små steg behöver varvas med tekniksprång. Låt oss titta på några områden inom digitalisering som är aktuella på FAR just nu.  

FAR:s medlemmar ställer om 

I och med pandemin har många organisationer ställt om till en mer digital vardag och revisionsbranschen är inget undantag. FAR:s medlemmar har dock kommit olika långt i digitaliseringen. De större byråerna har kommit längre än många mindre, det visar den tematillsyn som Revisorsinspektionen genomförde förra året. Ett ganska väntat utfall med tanke på att ekonomiska och personella resurser inte kan jämföras mellan stora och mindre medlemsbyråer. 

Kundens digitalisering viktig för revisorn – och kundens intressenter 

Vilken typ av kunder revisorn har spelar också stor roll – är inte kunden digitaliserad har revisorn föga användning av de verktyg som står till buds. Det är svårt att genomföra en revision på distans om alla verifikationer och fakturor är i pappersformat i fysiska pärmar. Men revisorn, som ofta är kundens naturliga bollplank, har också möjlighet att påverka kunden att arbeta mer hållbart, till exempel genom att ställa om till digital bokföring och rapportering.  

Revisionen kan hanteras mer effektivt om bokföring, verifikationer och fakturor finns samlat på en plats och möjliggör inläsning i digitala analys- och dokumentationsverktyg. Avslutas dessutom revisionen med att årsredovisning och revisionsberättelse både signeras och lämnas in digitalt har kundens intressenter omedelbar tillgång till de offentliggjorda och bestyrkta finansiella rapporterna.  

Stor efterfrågan på smarta verktyg 

På FAR märker vi en stark innovationskraft hos såväl stora som mindre byråer just nu. Det är många som vill ha smarta verktyg för mer standardiserade moment. Automatisering frigör tid till de områden som människan, men inte maskinen, kan hantera. Revisorns professionella omdöme ges mer utrymme, till nytta för både revisorer och deras kunder.   

FAR har löpande kontakt med programvaruleverantörer och tecknar samarbetsavtal som erbjuder medlemmarna bra verktyg. I höstas genomförde vi ett rundabordssamtal om digital inlämning av revisionsberättelser. Bolagsverket och programvaruleverantörer utbytte då erfarenheter och gav inspel till hur processen kan förbättras och förenklas, med målet att öka antalet digitala inlämningar.

Revisionsstandarder anpassas till nya tekniker  

Vid revision enligt ISA kan revisionsåtgärder utföras manuellt eller genom användning av automatiserade verktyg och tekniker, ATT. Allteftersom ISA omarbetas införs successivt stöd och vägledning kring de överväganden som revisorn behöver göra när ATT ska användas.   

En standard som också ses över av IAASB är ISA 500 om revisionsbevis, där vi väntar oss ett beslut om en omarbetad standard i december 2023. Målet är att modernisera ISA 500 så att den hanterar olika typer av information som är tillgänglig för revisorn, och även olika källor till sådan information.  

Utöver att ISA omarbetas har IAASB också kompletterande vägledning och stöd  till den som använder digitala verktyg. 

Vill du veta mer rekommenderar jag ett besök på FAR:s kunskapssida om digitalisering, där vi bland annat reder ut begreppen och samlar stöd och vägledning som utfärdats av IAASB.  

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om hållbarhetsfrågor kopplade till revision och om aktuella revisionsfrågor. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

sara.lissdaniels@far.se
08 402 75 10

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen