2022-03-11
FAR-bloggen

Hållbarhet i praktiken – IRL

På FAR har vi en levande diskussion om vad som är prioriterade hållbarhetsfrågor. Vi närmar oss bokslutsdatum för våra hållbarhetsaktiviteter, då det blir en summering och avstämning mot våra mål. Vi kan redan konstatera att inom vissa områden har vi gjort mer än planerat medan vi inte når riktigt ända fram inom andra områden.

Parallellt med att jag förbereder utbildningen Hållbarhet i praktiken, som i första hand riktar sig till redovisningskonsulter, jobbar jag och min kollega Sara Lissdaniels med FAR:s eget hållbarhetsarbete. Bland annat förbereder vi inför FAR:s sjätte hållbarhetsredovisning, där teori blandas med praktik.

Ge företaget förutsättningar att uppnå sina mål

Det viktiga är att sätta mål som styr aktiviteterna och att göra regelbundna uppföljningar, något vi brukar lyfta fram när vi pratar om redovisningskonsultens möjligheter att hjälpa sina kunder. Konkret handlar det om att strukturera och driva processen för att stärka företagets förutsättningar att nå sina mål. Det är naturligtvis företaget som ska genomföra aktiviteterna men konsulten kan hjälpa till med att ta fram mål och aktiviteter och att sätta upp ett system för att hantera resultaten från aktiviteterna och hållbarhetsinformationen. Informationen ska ju finnas tillgänglig när det är dags att rapportera.  

Diskussionen om prioriterade hållbarhetsfrågor är en levande process

För oss på FAR fungerar det bra att göra vår uppföljning i ett excel-dokument. Det behöver alltså inte vara så komplicerat. Men det är samtidigt intressant att programvaruleverantörerna visar ett stort intresse för hur programmen kan utvecklas för att underlätta för företagen (och konsulterna) att samla in och rapportera hållbarhetsdata. För redovisningskonsulterna kommer det innebära enklare och effektivare verktyg för att registrera och ta fram hållbarhetsinformation, men även öka möjligheterna att till exempel bygga in hållbarhetsfrågor i riskbedömningen.

Vi har en levande diskussion hos oss på FAR om vad som är prioriterade hållbarhetsfrågor. För även om vi har gjort en väsentlighetsanalys som vi arbetar efter, där vi har valt ett antal områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad, så är andra hållbarhetsfrågor också aktuella. Vi behöver vara öppna för att nya omständigheter kan påverka våra tidigare val – det är en ständigt pågående process.

Branschens viktiga hållbarhetsfrågor

Allt fler medlemsbyråer arbetar med hållbarhet och rapporterar om hållbarhet i sina verksamheter. Som en följd av det uppstår diskussioner om vilka hållbarhetsfrågor som är särskilt viktiga i branschen. För många byråer är det den sociala hållbarheten som är mest prioriterad. Ofta handlar det om att personalen ska må bra och vilja stanna, men det handlar även om att kunna rekrytera rätt kompetens till byrån vilket ger en stark koppling till verksamheten.

Andra byråer har valt att prioritera miljön eftersom klimatpåverkan är en stor fråga som påverkar både lokalt och globalt, oavsett vilken påverkan de bedömer att verksamheten har. Personligen tycker jag att det är en bra inställning, ingen kan ju göra allt men alla kan göra något.

Fånga omvärldens förväntningar

Det bästa med de här diskussionerna är att ingen har fel och alla har rätt! För även om verksamheterna kan tyckas lika så ska alla göra sin egen analys och bedömning av vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga att jobba med i den egna verksamheten. Men stäm gärna av med de intressenter som finns runt företaget så att du fångar upp eventuella förväntningar om att företaget ska jobba med en särskild hållbarhetsfråga från kunder eller blivande personal.

Vem läser hållbarhetsredovisningen?

Intressenterna måste vi ha med oss även när vi ska kommunicera hållbarhetsredovisningen, något jag brottas med just nu. Frågor som är bra att ställa sig är; vilka är det som läser hållbarhetsredovisningen och vilken information vill de ha?

Och du, hör gärna av dig till mig om du har synpunkter på FAR:s hållbarhetsredovisning.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen