2022-02-28
Karin Direkt

År 2023 fyller FAR hundra år och det ska vi fira!

[KARIN DIREKT]När vi började planera för FAR:s hundraårsjubileum 2023 väcktes min nyfikenhet på FAR:s historia. Hundra år är lång tid och mycket har naturligtvis hänt under dessa år, både i branschen och i samhället i stort.

I en tid då information och fakta sällan är mer än ett knapptryck bort var det enkelt att snabbt hitta källor som beskriver FAR:s utveckling från revisorsorganisation till branschorganisation med utbildnings- och förlagsverksamhet.

När Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) grundades 1923 fanns det redan en revisorsorganisation, Svenska Revisorsamfundet (SRS) som hade funnits sedan 1899. Så varför behövdes FAR?

Tre initiativtagare

Jo, när Stockholms Handelskammare år 1912 började auktorisera revisorer infördes en del bestämmelser som SRS inte ställde sig bakom, något som bidrog till att samfundet splittrades och de auktoriserade revisorerna lämnade SRS.

Initiativtagarna till Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) var Lars Ture Bohlin, Oskar Sillén och Seth Svensson, som alla tre var auktoriserade revisorer. Lars Thure Bohlin och Seth Svensson var båda med i den första kull studenter som utexaminerades från Handelshögskolan i Stockholm, år 1911. Oskar Sillén var professor i handel och bankväsen vid Handelshögskolan åren 1915-1933 och utsågs 1933 till Sveriges första professor i företagsekonomi.

Kvinnornas intåg i branschen

Det är knappast någon nyhet att branschen och revisorsprofessionen länge var väldigt mansdominerad. Därför blir det något av en överraskning när jag får veta att de första kvinnorna, systrarna Thyra och Dagmar Svensson, auktoriserades redan 1914.

Att de var före sin tid visas inte minst av att det dröjde hela 37 år till att den tredje kvinnliga FAR-revisorn, Barbro Kylin, 1951 fick sin auktorisation. Den fjärde kvinnan som blev auktoriserad revisor och FAR-ledamot är Siv Berlin. I balans nr 2/1990 läser jag att ”rektorn på Handelshögskolan höll på att trilla av stolen när Siv Berlin sa att hon skulle bli auktoriserad revisor”.

När jag hoppar fram ytterligare 70 år i tiden och tar del av underlaget till 2022 års version av den årliga jämställdhetsundersökningen som FAR:s tidning Balans gör är bilden en helt annan. Även om det inte är hundra procent jämställt i branschen i dag så har vi kommit en bra bit på väg.

FAR och SRS blir en organisation

FAR har genomgått flera förändringar genom åren, bland annat genom en sammanslagning med SRS med ett namnbyte som följd. 2006 gick de två revisorsorganisationerna samman och bildade FAR SRS. Några av mina kollegor på FAR, som var med då, vittnar om att namnet FAR SRS aldrig föll särskilt väl ut, bland annat för att det upplevdes som krångligt att uttala och förklara. Så 2010 bytte organisationen namn till Far (med versal-gemen skrivning). 2012 fattades beslut om att återgå till versaler. I dag är de tre bokstäverna som bildar FAR inte längre en förkortning, utan endast ett namn.

Från revisorsorganisation till branschorganisation

FAR har också breddat medlemsbasen genom att välkomna nya medlemskategorier. Först godkända revisorer och specialister och senare även skatterådgivare och redovisnings- och lönekonsulter. I dag är auktorisationen av redovisnings- och lönekonsulter samt skattespecialister en viktig del av FAR:s verksamhet.

Antalet medlemmar har varierat över tid, i dag har FAR cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag som har runt 16 000 anställda i Sverige.

Utbildar hela ekonomi-Sverige

FAR är också ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen och runt 17 000 kursdeltagare årligen. Vi utbildar alltså inte enbart våra egna medlemmar utan hela ekonomi-Sverige. Dessutom har vi FAR Online som är den ledande tjänsten i Sverige för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet.

Vad händer de kommande 100 åren?

Hur ser det ut om ytterligare hundra år? Har vi gått samman med någon näraliggande branschorganisation? Eller har vi kanske delat upp oss och bildat flera olika organisationer? Eller har det hänt något annat som vi inte kan förutspå i dag?

Mycket hinner hända på hundra år. Och det vi gör i dag, blir morgondagens historia. Det är en kittlande känsla att veta att de vägval och prioriteringar vi gör nu kommer att ha betydelse för dem som lever och verkar i branschen om hundra år. Jag hoppas att vi lägger en bra grund, så att FAR kan fortsätta göra nytta för näringsliv och samhälle även de kommande hundra åren.

Hur vill du fira?

Men nu är det snart 2023 och jubileumsår. Och det ska vi naturligtvis fira! Vad tycker du att vi bör uppmärksamma under året? Mejla mig gärna på karindirekt@far.se. Jag ser fram emot dina idéer och inspel!

Karin Apelman
generalsekreterare och VD FAR

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se