2022-11-02
FAR-bloggen

Det som händer i Bryssel stannar inte i Bryssel

I Sverige har branschen många viktiga frågor på dagordningen: hållbarhet i både större och mindre företag, revision av bolag avseende både storlek och komplexitet och kanske inte minst branschens attraktionskraft. Accountancy Europe anordnade nyligen ”Members’ engagement Day”, vilket blev en möjlighet att diskutera dessa frågor på europeisk nivå.

Vid mötet presenterade Accountancy Europes (ACE) tillträdande president Mark Vaessen och VD:n Olivier Boutellis-Taft arbetet med ACE:s strategiska plan för 2023–2024. ACE:s vision är att påverka beslutsfattare, hjälpa till att skapa branschens framtid och främja nätverkande mellan medlemmarna. Jag kan konstatera att branschen brottas med liknande frågor, oavsett land och organisation. 

Viktigt vara aktiv på EU-nivå 

I strategin lyfts vikten av att aktivt arbeta för att påverka beslutsfattare på EU-nivå. Uppskattningsvis 80 procent av alla regeländringar som påverkar branschen kommer från EU. Det är därför viktigt att FAR är aktiv inom ACE, dels direkt via de grupper inom ACE där FAR har representanter, dels via vår nordiska samarbetsorganisation, NRF.  

ACE arbetar för att vi som bransch ska ta vårt ansvar och bidra till den så viktiga gröna omställningen. Ingen kan ha missat att hållbarhet är ett viktigt ämne för branschen. De nya regelverk för större företag som är på gång kommer även att påverka mindre företag på olika sätt. Vi behöver ta till oss hållbarhetsfrågan – det är för sent att ducka.  

Det vi gör i branschen är viktigt för samhället. ”The public interest” ett begrepp som blir vanligare som motiv till förändringar i regelverk för revision, redovisning och andra områden i vår bransch. Historiskt har särskilt revisionen varit mer ett verktyg för ägarna i ett företag att få insyn i hur ett företags verksamhet redovisas och styrs. Det här är en förskjutning i förväntan på branschen som vi behöver bevaka vid framtagande av nya regelverk och förhålla oss till i yrkesvardagen.

Ett tredje område i ACE:s strategi handlar om att öka relevansen och attraktiviteten för att arbeta i vår bransch. En mycket viktig men samtidigt mångfacetterad fråga. De områden som lyfts i strategin är i högsta grad relevanta även i Sverige.  

Vad är på gång inom ACE? 

Hållbarhet

ACE presenterade sina svar på olika remisser till EU kring redovisning av kraven i CSRD i enlighet med de rekommendationer som EFRAG tar fram inom ESRS och hur de arbetar med granskningsstandarder för detta. Det finns många nyhetsartiklar och bloggar om hållbarhet, så jag skriver inte så mycket mer om det. Men, en presentation som jag tyckte var särskilt intressant av en dansk redovisningsbyrå som startat en specifik tjänst för redovisning av hållbarhet för mindre företag. Det kan du läsa mer om här.

Bolagsstyrning

ACE presenterade också vad som gjorts och görs inom bolagsstyrning, som ju är en av pelarna inom ekosystemet för bolagens rapportering (de övriga är revision och övervakning av såväl företagens rapportering som revision). Här menar ACE att vi som bransch behöver vara lyhörda för förändringar genom att förse beslutsfattare med fakta och visa att vi förstår vad beslutsfattarna inom EU vill uppnå. I annat fall riskerar branschen förändringar som går längre än vad vi vill.  

Skatterådgivning

Slutligen presenterades förändringar inom skatteområdet som påverkar vår bransch, såväl skatterådgivare som andra rådgivare. Inom skatteområdet är det om möjligt än tydligare att många av det förändringar vi ser framöver kommer från EU. Ett område som verkligen kan påverka oss i Sverige är ett EU-projekt om skatterådgivning som bland annat kan komma att innefatta krav på registrering av skatterådgivare och särskilda regler för att motverka aggressiva skatteupplägg.

Från ACE:s sida finns det många frågetecken och kritik mot hur projektet ser ut än så länge. Ett av dem är vilka som ska ses som skatterådgivare. Eventuellt skulle såväl revisorer som redovisningskonsulter som ger råd om skatt kunna komma att inkluderas.  

FAR bevakar självklart alla dessa frågor löpande och försöker påverka så mycket som möjligt för medlemmarnas, branschens och samhällets bästa. Den här gången representerades FAR av mig och min kollega Hans Peter Larsson, skatteansvarig. Från Sverige deltog också Helene Agelii, generalsekreterare Nordiska Revisorsföreningen.

Björn Irle är auktoriserad revisor på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om aktuella frågor kopplade till revision och FAR:s internationella arbete. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

bjorn.irle@far.se
010-405 22 54

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen