2022-10-24
Nyheter

FAR vill att EU definierar aggressiv skatteplanering

EU-kommissionen har presenterat ett nytt initiativ med syfte att bekämpa skatteundandragande och aggressiv skatteplanering. Men bland andra FAR anser att det krävs en bättre definition av vad som är aggressiv skatteplanering.

– Det som är uppenbart är att skatterådgivarnas kostnader för att följa regelverket kommer att öka. Det säger Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt och partner på KPMG.

Michael Johansson Foto: KPMG

Efter avslöjanden som Pandora och Panama Papers har både politiker och företrädare för olika organisationer vänt sig till EU-kommissionen med krav på lagstiftning som stoppar aggressiv skatteplanering.

Kommissionen har varit inne på att skapa ett register för rådgivare, inklusive revisorer, redovisningskonsulter och personer som arbetar med private banking. Nu fokuserar kommissionen mer på att reglera själva rådgivningen.

– Det här berör inte bara skatterådgivare utan också revisorer och redovisningskonsulter, till exempel. Det innebär att alla som tillhör FAR berörs och därför tar FAR:s styrelse ställning till förslaget, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Två olika linjer

Inom Europa finns två linjer, dels den som tillämpas i Tyskland och där det är strikt lagreglerat vem som är skatteexpert, dels den nederländska linjen som är betydligt mer liberal.

– Där kan nästan vem som helst kalla sig skatteexpert. Det är också då som man kan se att det förekommer verkligt aggressiv skatterådgivning, säger Hans Peter Larsson.

EU-kommissionen skriver:

”Skatteplanerare som tillhandahåller skatterådgivningstjänster kan i vissa fall utforma komplicerade strukturer, ofta med gränsöverskridande arrangemang, som leder till skatteundandragande eller aggressiv skatteplanering.”

Men det återstår alltså för EU-kommissionen att definiera vad som är aggressiv skatteplanering.

– Kommissionen känner trycket att komma med en definition, säger Hans Peter Larsson.

Nästa steg blir att EU-kommissionen återkommer med ett utkast till direktiv. Det ska ske under första halvåret 2023.

– Det ska bli spännande att se kommissionens definition av aggressiv skatteplanering, säger Hans Peter Larsson.

Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt och partner på KPMG, säger att det är viktigt att vara ute i god tid.

– FAR försöker att vara med och lämna synpunkter tidigt i processen, ibland innan det ens blivit ett förslag på EU-direktiv, helt enkelt för att det då är störst chans att påverka.

Brådskan i lagstiftningsarbetet är ett skäl för FAR att vara observant.

– Tempot i lagstiftningsarbetet är oerhört högt och risken för otydliga regler är stor. Därför är det av särskild vikt att FAR bevakar att rättssäkerhetsfrågorna beaktas, säger Michel Johansson.

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se