2024-06-14
FAR-bloggen

Redovisningskonsulten verkar i en bransch som aldrig står stilla

Visst är det härligt att det nalkas sommar, semester och årets bästa dag, redovisningskonsultens dag!

Tycker ni som jag att det är spännande att verka i en bransch som aldrig står stilla?

Erfarenhet och nya kompetenser formar redovisningskonsultens olika roller

Den tekniska utvecklingen går i en rasade fart, systemen blir allt smartare och det krävs mindre handpåläggning när tekniken fungerar som en digital kollega. Men vad innebär det rent konkret? Kommer en och samma redovisningskonsult göra allt; analysera avvikelser, anpassa rapporter, träffa kunder och säkerställa att lagar och regelverk efterlevs? Vem tar rollen som kundens rådgivare?

Här på FAR är ett av våra stora fokusområden vilka kompetenser som krävs för att möta framtidens krav på vår yrkesroll. Många av er har kanske redan i dag en digital ninja, en hållbarhetsspecialist eller en redovisningskonsult som specialiserat sig på kvalitet och metodik. I en bransch som aldrig står stilla behövs både erfarenhet och nya kompetenser. 

Min förhoppning är att var och en tar den roll som passar de egna egenskaperna bäst, för ingen kan vara expert inom alla områden.  

Auktorisation höjer kvaliteten

En annan stor framtidsfråga är förslaget om statlig auktorisation. Kommer det att bli verklighet – och kan det i så fall bidra till att bekämpa ekonomisk brottslighet?  

Det finns många frågetecken, men vi är en bit på väg. FAR har precis publicerat rapporten 11 åtgärder mot ekonomisk brottslighet. En av de föreslagna åtgärderna är just att införa ett enhetligt system för auktorisation av redovisningskonsulter. I rapporten framgår det att, genom auktorisation höjs kraven på tillsyn och därmed kvaliteten på de tjänster som erbjuds av en redovisningskonsult.   

Krav på certifierat redovisningssystem

Jag vill också passa på att lyfta ett en annan punkt i rapporten, och det är ett förslag om att införa Danmarks modell med krav på ett digitalt certifierat redovisningssystem i Sverige. Programmen ska enligt den modellen kunna skicka och ta emot e-fakturor, vilket skapar förutsättningar för fler att använda e-fakturor framgent.  

Vad tycker du om den elva förslagen i FAR:s rapport? 
Om du frågor och funderingar om rapporten eller vägen till auktorisation, tveka inte och kontakta mig eller mina kollegor på FAR.  

Grattis på redvovisningskonsultensdag, och till världen bästa jobb! 

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen