2024-07-01
FAR-bloggen

Många skattefrågor på FAR:s agenda i Almedalen

Ändrad lagstiftning kring avdrag för immateriella värden och en expertgrupp vid implementering av EU-lagstiftning var två av de skattefrågor som FAR riktade strålkastarljuset mot under Almedalsveckan 2024.

Rundabordssamtal med särskilt inbjudna gäster och enskilda möten har ersatt de stora seminarierna i Almedalen. På kvällarna är det mingel och middagar. Allt synnerligen effektivt för den som har ett business-case på näthinnan! Men det är viktigt att veta vad man vill ha ut av att närvara. På kort sikt direkt efter sommaren? På lite längre sikt?

Samverkan är en nyckel i kampen mot ekonomisk brottslighet

FAR:s program på årets Almedalsvecka kretsade kring bolag och brottslighet. Under våren har en rapport med elva konkreta förslag tagits fram. Vad kan branschens olika medlemmar bidra med för att vända dagens utveckling? Vad behöver myndigheterna fokusera på? Som vanligt gäller att it takes two to tango.

Branschens roll i företagens gröna omställning

Den andra huvudfrågan var branschens nya roll både i företagens redovisning av hållbarhet och i granskningen av effekter kring en grön omställning. Frågorna diskuterades under en frukost, ett mingel och vid omkring 20 enskilda bokade möten med politiker, organisationer och myndigheter. Utmaningar så det heter duga i båda fallen - men branschen tar tjuren vid hornen!

Samarbete med ICC

För egen del, och för Auktoriserade Skatterådgivare FAR, ledde och modererade jag två slutna rundabordssamtal tillsammans med Internationella Handelskammaren ICC och Astra Zenecas skattechef i Sverige Yvonne Bertlin. Inbjudna var politiker, nationalekonomer, organisationer, bolagsskattejurister, några av FAR:s medlemmar och opinionsstrateger.

Förslag till ändrad lagstiftning om avdrag för immateriella värden

Det första samtalet adresserade dagens osäkerheter och begränsade möjligheter till avdrag i aktiebolagsskattningen för varumärkesbyggnad, hållbarhetssatsningar och indirekta FoU-samarbeten. Här har inte lagstiftning och praxis hängt med i dagens utveckling av en succesivt ökande andel immateriella värden i företagen.

FAR och ICC har tagit fram ett konkret förslag till ändrad lagstiftning och i diskussionen fanns en stor enighet om att frågan måste adresseras vidare i höst. Mest sannolikt är att FAR och ICC lämnar en hemställan till finansdepartementet om en lagändring med förslaget som utgångspunkt. Konstruktivt!

Internationell lagstiftning kräver både expertmedverkan och internationell närvaro

I det andra samtalet adresserade vi den närmast omöjliga implementeringen av det snabbt ökande antalet internationella skatteregler från EU och OECD. I dag handlar två tredjedelar av de remisser och konsultationer som FAR besvarar om förslag från dessa organisationer. Samtidigt utmanar FN OECD om hur internationella regler för beskattning ska utformas. Har lagstiftaren inom bolagsbeskattningen i praktiken flyttat ut?

Om detta var alla, inklusive politikerna, i samtalet eniga. Onekligen en intressant synvinkel värd att fundera närmare på! Vad innebär det för tolkning och tillämpning, det vill säga rättssäkerheten?

FAR och ICC är bidrar gärna med en permanent ”avstämningsgrupp” till finansdepartementet och Skatteverket när förslagsutkast behöver diskuteras med kort varsel och när införda regler ska tolkas. Samtidigt måste finansdepartementet stärka sin permanenta närvaro i olika internationella organ. Rättssäkerhet och konkurrenskraft för företag måste få kosta! Här kan och vill FAR:s medlemmar bidra. Även dessa frågor kommer att tas vidare under hösten, parallellt med att det nyligen beslutade implementeringsrådet inrättas.

Många skattefrågor på agendan

Förutom FAR:s och ICC:s arrangemang hann jag under Almedalsveckan också med att delta i rundabordssamtal om rättssäkerhet i skatteprocesser, regelförenklingsfrågor, effekten av höga marginalskatter på arbete, beskattningen av så kallad carried interest-ersättningar för ägare till riskkapitalbolag och förslaget om nya 3:12-regler. Intensivt och intressant!

Under de senaste fem åren har antalet skattemedlemmar i FAR ökat med omkring 30 procent. Något gör vi rätt - även i Visby!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen