2022-06-23
FAR-bloggen

Är kvalitetskontrollen verkligen mödan värd?

Varför ska jag vara auktoriserad och varför ska jag arbeta enligt Reko? Vad gör det för skillnad egentligen – och för vem?

Det är frågor vi får då och då i samtal med medlemmar och icke-medlemmar. Särskilt aktuellt är det i samband med kvalitetskontrollen – är den verkligen värd mödan och kostnaden?

Du kan ha en hög kvalitet i ditt arbete oavsett om du är auktoriserad eller inte, men hur ska en utomstående kunna veta det?

Auktorisation och kvalitetskontroll ger garantier

Auktorisationen och medlemskapet i FAR blir en garant för att du har gjort ett aktivt val att säkerställa kvaliteten i ditt arbete; du tar ansvar genom att vara försäkrad, du är välutbildad och fortsätter att vidareutbilda dig för att hålla en hög kompetens, du arbetar enligt en fastställd standard som anger vad som förväntas av dig i ditt utförande och du följer FAR:s etiska regler. Och som ett kvitto på det kvalitetskontrolleras du regelbundet av en oberoende kontrollant.

Sammantaget gör detta att kunder, banker, anställda, myndigheter och andra intressenter kan förlita sig på att en auktoriserad konsult som är medlem i FAR har en hög kvalitet i sitt arbete – auktorisationen och din titel blir en garant!

Kvalitet ett ledord i Reko

Kvalitet är ledordet i den uppdaterade versionen av Reko som ska gälla från den 1 januari 2023. Reko ska tillämpas av alla medlemmar i FAR som utför redovisnings- eller lönetjänster, och för att omgivningen ska kunna veta vilka krav som ställs finns den tillgänglig för alla som är intresserade. Vi vet också att Reko används som utgångspunkt för vad som kan förväntas vid redovisnings- och eller löneuppdrag.

Den mest omfattande uppdateringen i Reko 2023 avser hur medlemsföretaget ska organisera sig för att proaktivt arbeta med kvalitet. Kvalitetsarbetet ska inte starta när det är dags för kvalitetskontroll, utan ska vara en ständigt pågående process där medlemsföretaget styr vilka insatser som behövs beroende på förutsättningarna i den enskilda byrån. Kvalitetskontrollen blir då bara en avstämning och ett bevis på att den pågående processen fungerar.

FAR ger stöd

Varje medlemsbyrå ska ha en kvalitetssäkringsprocess som innebär att brister i till exempel årsredovisningar och lönerapportering identifieras och att åtgärdar sätts in när det behövs. I Reko 2023 beskriver vi hur medlemsföretaget styr sitt kvalitetsarbete och får en fungerande process för den egna kvalitetssäkringen. Vi arbetar även med att ta fram stödmaterial för att underlätta kvalitetsarbetet. Kvalitetskontrollen är inte bara en kontroll, utan är även ett stöd och ett tillfälle att gå igenom kvalitetsarbetet tillsammans med en erfaren och kunnig kollega.

Använda din titel i din kommunikation! Den är en garant för omvärlden att du lever upp till högt ställda krav i din yrkesutövning.

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen