Hållbarhetskurser för ekonomer: "Ekonomi och verksamhetsstyrning är en förutsättning för att nå hållbarhetsmål"

FAR har en rad kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning, bland annat för dig som är redovisningsekonom, controller eller ekonomiansvarig. Insikten att hållbarhet måste genomsyra all verksamhet i en organisation är utgångspunkten för FAR:s utbildningar i ämnet.

I en organisation kan hållbar utveckling inte längre hanteras som ett sidoprojekt, till exempel är alla större bolag sedan 2017 skyldiga att lämna hållbarhetsupplysningar i sin årsredovisning. När hållbarhet genomsyrar alla verksamhet är organisationens ekonomi en förutsättning för att man ska lyckas realisera aktiviteter och uppfylla hållbarhetsmål.

Hållbarhet är en investering

− Det betyder att organisationens hållbarhetsarbete möjliggör såväl som påverkas av dess intäkter, kostnader och investeringar. Det är också viktigt att organisationen i det sammanhanget börjar betrakta hållbarhet som en investeringsfråga, snarare än en strikt kostnadsfråga, säger Matti Skoog och Mathias Cöster, ansvariga för FAR:s hålbarhetskurser för ekonomer.

Matti Skoog är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet, specialiserad på styrsystem och styrprocesser inom såväl privata som offentliga organisationer. Mathias Cöster är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och Campus Gotland samt medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models.

Ekonomens roll i hållbarhetsarbetet

FAR:s kurser i hållbarhet ger dig som deltar en ökad insikt i hur hållbarhet möjliggör utveckling och innovation av en organisations verksamhet, och hur verksamhetsstyrning kan bidra till detta.

− Vi tar också upp vilken roll ekonomen har för att utveckla organisationens kort- och långsiktiga hållbarhetsarbete, på såväl strategisk som operativ nivå. Kurserna innehåller därför bland annat modeller och metoder för hur man praktiskt kan arbeta med detta, berättar Matti Skoog och Mathias Cöster.

Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen

Hållbarhet är ett brett ämne med många infallsvinklar. I kurserna för ekonomer diskuteras främst hur hållbar utveckling kan tolkas och tillämpas i organisationer. Hållbarhetsarbete synliggörs ofta i extern rapportering, men att det sällan är integrerat i verksamhetsstyrningen, menar Skoog och Cöster.

− Ett aktivt hållbarhetsarbete och genomtänkt styrning bidrar till att utveckla organisationers konkurrenskraft. Det betyder att organisationen, beroende på vilken verksamhet den driver, behöver identifiera vilka aspekter av hållbarhet den skall fokusera på. Alla kan inte göra allt, men att alla kan göra något.

Utifrån organisationens hållbarhetsfokus kan man börja systematisera hållbarhetsstyrningen, genom till exempel mätning och uppföljning, så att den blir en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Ekonomen har en viktig roll att spela i det arbetet, som innovatör såväl som pådrivare.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se

Mer om hållbarhet