Ekonomiavdelningens roll i hållbarhetsarbetet

Vid årsskiftet började ESRS att gälla inom EU och många ekonomer får en allt viktigare roll i företagens hållbarhetsarbete. Men vilken är ekonomiavdelningens viktigaste uppgift? Läs fyra röster om ekonomiavdelningens roll i hållbarhetsarbetet.

Karl Orrling, grundare av Fairway Partners och tidigare CFO på StormGeo

Samtidigt som ekonomiavdelningen givetvis måste bidra till regelefterlevnad och hög kvalitet i hållbarhetsrapporteringen så är det viktigt att använda CSRD och andra ramverk som en katalysator för en affärsorienterad hållbarhetsagenda i bolaget. Genom att illustrera hur satsningar på hållbarhet ger klirr i kassan, eller hur hållbarhetsrisker riskerar svida i plånboken, kan en bra business controller låsa upp dolda värden för sin organisation.

Jakob Sandberg, managementkonsult, Claesson & Partners

Frågeställningen är intressant och min observation är att det finns lika många sätt för ekonomiavdelningen att engagera sig i hållbarhetsarbetet som det finns företag. Något som jag ofta möter är att controllers säger ”vi ska inte arbeta med hållbarhet” vilket är ett spännande förhållningssätt. Jag brukar då kontra med en enkel fråga. Har ni alltså konstaterat att varken ägare, ledning, kunder, finansiärer och medarbetare är intresserade av frågan? Som ni säkert förstår så blir det ofta ganska tyst då. För mig blir den viktigaste frågan för ekonomiavdelningen hur vi integrerar hållbarhetsarbetet i styrningen.

Matti Skoog, professor i redovisning och styrning vid Åbo Akademi och Mathias Cöster, universitetslektor och docent i industriell ekonomi vid Uppsala universitet

Det viktigaste är att omsätta de nya regelverken i löpande styrning och prioriteringar inom företaget.  Det vill säga att integrera hållbarhetsfrågorna i företagets formella styrsystem och processer så att dessa också bidrar till dialoger om företagets hållbarhetsarbete. Risken är annars att hållbarhet blir en ny "sidovagnsfråga" och aldrig tas riktigt på allvar inom organisationen, mer än att den externa rapporteringen levereras i tid och på ett "korrekt" sätt.

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.

Mer om hållbarhet