Certifieringsprogram hos FAR

En certifiering garanterar att du har praktiska kunskaper och är uppdaterad. En kompetenshöjning av det här slaget är ett utmärkt sätt att kvalitetssäkra din kunskapsnivå och ett viktigt konkurrensmedel på arbetsmarknaden.

Certifierad controller

  • Strategi och affärsutveckling
  • Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar
  • Informationssystem och företagsvärdering

 

Nästa utbildningsomgång startar 22–24 mars 2022 i Stockholm och består av 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. 

Läs mer

Certifierad ekonomichef

  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

 

Nästa utbildningsomgång startar i september 2022 i Stockholm och består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. 

Läs mer

 

Certifierad Redovisningsekonom

  • Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet. 

 Läs mer

Certifierad ekonomiassistent

  • En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut.

Läs mer

Certifierad styr- och redovisningsekonom

  • Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads- och prissättningsfrågor. 

Läs mer

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Framtida controllerrollen eller digitalisering? Vår utbildningsexpert Carin Jonsson hjälper dig som är controller att välja rätt utbildning för dina mål.

Distanskurser med personlig handledare

Distanskurser med personlig handledare

Ta ett steg i din yrkesutveckling med våra interaktiva distanskurser! Vi har ett brett utbud av kurser på både grundläggande och kvalificerad nivå.