Certifierad controller eller certifierad ekonomichef?

Ekonomistyrning eller ledarskap? Framtida controllerrollen eller digitalisering? Vår utbildningsexpert Carin Jonsson hjälper dig som är controller att välja rätt utbildning för dina mål.

Hej Carin,
FAR har två certifierande utbildningar; certifierad controller och certifierad ekonomichef. Berätta, hur ska jag veta vilken av utbildningarna som passar mig bättre om jag vill certifiera mig?
– Hej, ja det är ju två utbildningar som påminner lite om varandra. Men det finns en hel del skillnader också som kan hjälpa beslutsfattandet.

Bra, låt oss ta det från början – först och främst; vem riktar sig utbildningarna till?
– Här är båda utbildningarna rätt lika. Vi rekommenderar att den som går utbildningarna har jobbat i minst tre år i en controller- eller ekonomichefsroll. Båda rollerna lämpar sig för båda utbildningarna och det beror delvis på att en titel eller roll kan innehålla väldigt olika arbetsuppgifter beroende på arbetsplats. Orsaken till att vi rekommenderar en längre arbetserfarenhet är delvis för att man ska kunna ta till sig det som gås igenom och förstå de kvalificerande teoriavsnitten. En annan orsak är att utbildningen består av mycket grupparbeten och diskussioner och för att kunna få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det en förutsättning att man kan bidra med sin praktiska erfarenhet från arbetslivet och relatera till sin egen arbetsvardag i frågorna som diskuteras.

Okej, så om jag är t.ex. en controller med en längre arbetserfarenhet som vill ta steget vidare i min yrkesroll - hur vet jag då vad jag ska välja; certifierad ekonomichef eller certifierad controller?
– Här skulle jag rekommendera att du tittar på de olika ämnesblocken och vad de innehåller i respektive utbildning. Då kan du fundera på vilka ämnen du behöver fördjupa dig inom och fatta ditt beslut utifrån det. Här skiljer sig nämligen utbildningarna åt.

Spännande, vilka är skillnaderna?
– Båda utbildningarna utgår från hur företagets strategi ser ut, men Certifierad Controller har mer fokus på ekonomistyrningsfrågor samtidigt som man inom Certifierad Ekonomichef lägger mer tid på individuellt ledarskap och hur man skapar en bra företagskultur. Man kan säga att controllerutbildningen innehåller mer tyngre sifferblock och förbereder dig för den framtida controllerrollen. Fokus för ekonomichefsutbildningen är däremot mer ledarskap och frågor som t.ex. hur man digitaliserar ekonomiavdelningen.

Okej, då börjar det kännas lite tydligare. Finns det några andra skillnader som du kan nämna?
– Strukturen för utbildningarna skiljer sig också något. Controllerutbildningen är 14 dagar lång och snäppet mer omfattande, medan ekonomichefsutbildningen är 10 dagar. Båda löper under ett års tid då man ses vid fem olika tillfällen och gör arbeten mellan blocken. I certifierad controller gör man grupparbeten, medan man i ekonomichefsutbildningen gör arbeten självständigt, men redovisar och diskuterar resultaten tillsammans i grupp.

Till sist, varför ska man certifiera sig som controller eller ekonomichef?
– Utöver att det stärker cv:t så är det för att ändra sin roll och vidareutvecklas. Kanske för att stödja ett rollbyte internt om man haft en mer redovisningscontrollerfunktion och vill gå mot mer business controlling och bli en managementpartner till ledningen. En certifiering är som ett kunskapskvitto på dina erfarenheter.  Utbildningen skapar även värde för det egna företaget eftersom man använder det egna företaget som case i projektarbetena och du får ett stort erfarenhetsutbyte även från andra företag då grupparbetena presenteras. Det du lär dig under utbildningsåret kan du använda direkt och applicera på den egna verksamheten.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar