Revision II

Under den här kursen lär du dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Du får en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen. 

 • Fördjupad kunskap om revision och revisorsyrket 
 • Hur planeringen av ett revisionsuppdrag ska ske  
 • Kunskap om hur du granskar intern kontroll i mindre företag 
 • Hur du granskar intäkter med fokus på kontanta intäkter 
 • Granskning av mer komplicerade poster 
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Denna kurs gedig en bättre förståelse och helhetsbild av hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning och planering till konkreta granskningsåtgärder. I detta ingår att du även får god kännedom om hur man samlar in information, gör riskanalys och hur revisionen planeras utifrån ställningstaganden i riskanalysen. 

Förutom helhetsbilden får du också en fördjupning kring intäkter och granskning av kontanthantering för att du ska kunna göra en bra revision i dessa delar. Förvaltningsrevision, aktiebolagslagen och etik är andra områden som behandlas på kursen. 

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten baserade på ett stort antal praktikfall där du får öva på att planera för och genomföra en effektiv och ändamålsenlig revision. En viktig del av kursen är att deltagarna utbyter erfarenheter och lär av varandra. 

Sagt om kursen

Bättre förståelse och helhetsbild över hela revisionsprocessen från inledande formella åtgärder, riskbedömning, planering till konkreta granskningsåtgärder.

Kursinnehåll

 • Hur planering av revisionen genomförs 
  – Kunskap om verksamheten och riskanalys 
  – Väsentlighetsbedömning 
  – Riskanalys 
  – Utformning av övergripande revisionsplan och granskningsprogram 
 • Fördjupning i praktisk användning av ISA 
 • Granskning av intern kontroll för mindre bolag 
 • Granskning av intäkter med fördjupning kring kontanthantering 
 • Utförande av förvaltningsrevision 
 • Etiska regler och oberoende för revisorer 

Bra att veta

Du bör ha förkunskaper motsvarande Revision I. Efter att du gått kursen Revision II är det lämpligt att skriva FAR:s Kunskapstest för revisorsassistenter.

Lärare

Relaterat

 • Revision I En grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå.
 • Revision II Under den här kursen lär du dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Du får en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.  Fördjupad kunskap om revision och revisorsyrket  Hur planeringen av ett revisionsuppdrag ska ske   Kunskap om hur du granskar intern kontroll i mindre företag  Hur du granskar intäkter med fokus på kontanta intäkter  Granskning av mer komplicerade poster 
 • Kunskapstest för revisorsassistenter FAR:s kunskapstest vänder sig till dig som siktar på att bli auktoriserad revisor. Genom testet får du en uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och hur din kunskap inför revisorsexamen behöver fördjupas genom teori och praktik.
 • Revision III Denna kurs vänder sig till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Du utmanas genom svårare moment som bedömningar, ABL-frågor och rapportering och ger dig kunskap för att hantera revisionen som helhet.
Fler utbildningar