Revision III

Denna kurs vänder sig till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Du utmanas genom svårare moment som bedömningar, ABL-frågor och rapportering.

 • Repetition över hela revisionsprocessen
 • Fördjupning kring riskanalys och revisionsplan för effektiv revision med hög kvalitet
 • Hantering av svårare balans och resultatposter
 • ABL-frågor som revisorn måste ta ställning till
 • Rapportering och revisionsberättelse
Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Revision III ger dig som är på väg att bli auktoriserad revisor en röd tråd från uppdragets accepterande till rapporteringen. Kursen ger dig kunskap och förståelse för att hantera revisionen som helhet. Genom kursen belyser vi viktiga frågeställningar och ger exempel på hur momenten ska hanteras utifrån de olika regelverken. Vi utgår från ett flertal svårare revisionsmoment som hantering av betydande risker, bedömning av fortsatt drift, rapportering, aktiebolagsrättsliga frågor och koncernrevision. Förutom detta får du en genomgång av revisionens planering och de moment som är särskilt betydelsefulla. Som deltagare får du arbeta med praktiska frågeställningar i grupper där olika lösningar och ageranden diskuteras. Detta ger dig djupare insikter och bättre förutsättningar att hantera de olika typer av situationer som uppstår i verkligheten.

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst tre års revisionspraktik.

Kursen omfattar fem dagars utbildning under ledning av erfarna revisorer som arbetar med mindre och medelstora företag men som också har erfarenhet av större och noterade företag.

Kursinnehåll

 • Planering av revisionen
 • Granskning av immateriella tillgångar, lager, intäkter och inkomstskatt
 • Koncernrevision
 • Bedömning av fortsatt drift
 • Förvaltningsrevision
 • Aktiebolagsrättsliga frågor
 • Rapportering och revisionsberättelse
 • Etiska regler för revisorn i Etikkoden

 

Bra att veta

Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst tre års revisionspraktik.

Förkunskaper

Du bör också ha förkunskaper motsvarande kursen Revision II.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-17.00
Dag 4: 08.30-17.00
Dag 5: 08.30-16.00

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.