Nya momsregler för distansförsäljning av varor ständigt aktuella

För över ett år sedan trädde de nya reglerna för distansförsäljning av varor till privatpersoner eller andra icke beskattningsbara personer inom EU i kraft. Anna Gerson, skattejurist på Grant Thornton i påminner om att reglerna är ständigt aktuella.

Allt fler svenska företag öppnar upp sin webbförsäljning till privatpersoner i andra länder. Det kan vara att man tidigare bara sålt till företag men nu öppnar upp webbutiken även för B2C, eller att man tidigare enbart haft försäljning i butik men nu även säljer sina produkter genom plattformar såsom exempelvis Amazon eller Zalando.

− Det är viktigt att tänka på att sådana beslut kan leda till att företaget blir skyldig att registrera sig för moms i köparens land. Om ett företag säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder via e-handel för mer än 99 680 kronor ska företaget redovisa utländsk moms på försäljningen i stället för svensk moms, säger Anna Gerson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR vid Grant Thornton i Jönköping, och lärare på FAR:s utbildning Aktuella momsfrågor.

Anna Gerson, Grant Thornton

Anna Gerson

Hon poängterar att man som säljare måste fullgöra sina momsskyldigheter i det land där köparen finns genom att antingen registrera sig för moms i det landet, eller ansöka om att redovisa enligt det gemensamma redovisningssystemet One Stop Shop, OSS.

  − En ansökan om att registreras för OSS börjar gälla först från första dagen i kvartalet efter det att ansökan kom in. Detta betyder att om man ansöker för sent riskerar man att ändå behöva registrera sig och redovisa moms i utlandet, säger Anna Gerson. 

Finns några undantag

Det är alltså viktigt att noga bevaka sina försäljningsflöden och att säkerställa att tillräckliga uppgifter om köpare med mera inhämtas vid försäljningen för att företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter gällande redovisning och rapportering av den utländska momsen. 
Anna Gerson flaggar för att när det gäller ansökan om OSS finns det ett undantag för företag som startar sin försäljning och ansöker om OSS senast den tionde i månaden efter den första försäljningen. Sådana företag kan redovisa försäljning enligt OSS från första försäljningen och inte enbart från och med nästkommande kvartal. 

− Det är även viktigt att tänka på att få rutiner för redovisningen enligt OSS på plats snabbt då bland annat tidsfrister och inbetalning av skattebeloppet skiljer sig åt från vad företag är vana från vid ”vanlig” momsredovisning, säger Anna Gerson.  

Anna Gerson flaggar också för att vissa lösningar som företaget använder för att underlätta webförsäljningen till privatpersoner ofta medför skyldighet för säljaren att registrera sig för moms i andra länder trots användandet av OSS. Ett sådant exempel är om företaget använder tredjepartslager i andra länder. Ett annat exempel är användandet av olika drop-shiplösningar där varorna som säljs går direkt till konsumenten från en leverantör i ett annat EU-land. 

− Om de varor som säljs i webbshopen inte finns hos den svenska säljaren och därmed inte levereras direkt från dennes lager i Sverige till den köpande privatpersonen i ett annat EU-land rekommenderar jag att man tar hjälp för att identifiera vilka momsrisker som finns kopplat till varuflödet och säkerställer att momshanteringen blir rätt i alla inblandade länder, avslutar Anna Gerson. 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Läs mer