Är bilen hyrd eller köpt?

Skatteverkets ställningstagande om finansiell leasing och moms skapar huvudbry då det kommer till billeasing. Martin Jacobsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, reder ut.

Skatteverkets ställningstagande om när ett finansiellt leasingavtal ska betraktas som uthyrning eller varuköp på avbetalning påverkar när och hur momsen ska betalas på transaktionen.

Och det finns fall då det råder osäkerhet kring hur delar i ställningstagandet ska tolkas. Speciellt aktuellt har det blivit i bilbranschen. Här blir skillnaderna på momsen stora beroende på om det är frågan om en tjänst eller varuförsäljning. Hyra av bil innebär normalt ett avdrag på 50 procent av momsen, medan ett köp på avbetalning betyder att man normalt kan dra av 0 procent. Vid köp ska även hela momsen betalas på en gång, medan den vid hyra betalas löpande. Och detta har inte alla koll på, menar Martin Jacobsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och som till vardags finns på Grant Thornton.

– De frågor som vi får in mycket av i anknytning till det nya ställningstagandet är hur billeasingavtal ska hanteras. Tyvärr är svaret är inte alltid helt enkelt, säger Martin. 

Ett pris under marknadsvärde?

För att avgöra om det är frågan om en hyrestjänst eller varuförsäljning gäller det att titta på själva leasingavtalet som undertecknades då leasingen inleddes och vad som händer med leasingobjektet vid leasingstidens slut. Leasingavtalet betraktas som en försäljning av leasingobjektet, t.ex. en bil, om:

  1. Det i leasingavtalet framgår att leasingtagaren då avtalstiden är slut är tvungen att köpa bilen eller anvisa någon annan köpare.
  2. Leasingtagaren vid undertecknande av leasingavtalet har en option att köpa bilen till ett pris som är så lågt i förhållande till det beräknade marknadsvärdet vid leasingtidens slut att det enda ekonomiskt rationella alternativet uppenbart är att köpa loss bilen.

Och här är frågorna kring tolkningen många, menar Martin.

– Det råder en stor osäkerhet bland annat kring när ett pris är så lågt att det kan betraktas som att det enda ekonomiska alternativet är att köpa den leasade bilen. I Skatteverkets exempel fick man köpa en traktor för 5 procent av marknadsvärdet, men vad händer om det är t.ex. 10 procent, 15 procent eller 25 procent? Var går gränsen för ett lågt utköpspris? Detta framgår inte av Skatteverkets ställningstagande.

Martin menar vidare att de totala löpande leasingbetalningarna enligt leasingavtalet också bör vara höga. De bör nästan motsvara leasingobjektets inköpspris inklusive finansieringskostnad och leasingbolagets marginal.

– De löpande betalningarna enligt leasingavtalet och utköpspriset skulle då i princip motsvara vad man skulle ha fått betala vid ett ordinärt avbetalningsköp. Detta följer dock inte tydligt av Skatteverkets ställningstagande.      

Hur ska man göra?

Martins tips till den som är leasingtagare är att helt enkelt göra en bedömning utifrån avtalet, ta upp frågan med leasingbolaget och ha aspekten i beaktande då ett nytt avtal ingås.

– Sedvanliga leasingavtal där leasingtagaren kan köpa leasingobjektet till marknadsvärde efter leasingperiodens utgång ska normalt hanteras som uthyrning.