Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.

Från rapportering till verksamhetsstyrning

Ett hållbart företagande innebär att hållbarhet integreras i verksamheten och styrs på samma sätt som övriga affärsmål; strukturerat med mål och aktiviteter, tydlig ansvarsfördelning och regelbunden uppföljning. Hållbarhetsrapportering kan vara lagstadgad eller frivillig, kan göras enligt olika ramverk och variera i omfattning. Företagets verksamhet och det ramverk man tillämpar påverkar komplexiteten i rapporteringen. En hållbarhetsredovisning kan vara allt från en kortfattad beskrivning av mål, aktiviteter och resultat till en rapport enligt CSRD, som har tydliga redovisningsregler och är mer komplext och omfattande.

Ekonomen har en naturlig roll i företagets utveckling inom hållbarhet, allt från att sammanställa hållbarhetsrapporteringen till att forma en ändamålsenlig verksamhetsstyrning. Det kan bland annat innebära att ta fram policy, strategi, mätbara mål och indikatorer, datainsamling, integration i affärsprocesser, riskhantering samt redovisning och rapportering.


Så här kan du planera din kompetensutveckling

 1. Skaffa dig en allmän förståelse för hållbarhet och vilka lagkrav som gäller för olika företag.
 2. Analysera inom vilket område du behöver fördjupa din kunskap. Arbetar du till exempel med mindre eller större och mer komplexa företag?
 3. Kartlägg det hållbarhetsarbete som redan görs i företaget.
 4. Studera hur konkurrenter eller andra företag i samma bransch arbetar med hållbarhet.
 5. Bedöm på vilket sätt du kan bidra till företagets/kundens hållbarhetsutveckling och vilka kompetenser det kräver av dig.
 6. Håll dig uppdaterad och utbilda dig.


  I FAR:s kvalitetssäkrade rättsdatabas, FAR Online, hittar du alla regler och information som berör ämnet hållbarhet.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

 • Koll på regelverk
 • Inspiration
 • Utbildningstips
 • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om hållbarhet