Hållbarhet tar plats i verksamhetsstyrningen

Det är inte längre frågan om hållbarhet ska vara en del i verksamhetsstyrningen, utan snarare hur och när. Här är tre tips på hur du kommer igång.

1. Identifiera ramverk

Sätt dig in i de ramverk om hållbar utveckling som finns, så slipper organisationen att uppfinna hjulet på nytt. Studera ramverken och reflektera över dem i förhållande till den egna verksamheten. De flesta organisationer utgår från FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, med ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Men det finns fler ramverk, till exempel EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Framför allt kan det också finnas ramverk inom just den bransch som organisationen verkar.

2. Förstå de politiska processerna

Det är viktigt att förstå de politiska processerna som ligger bakom ramverkens utformning och innehåll. Även om det tar lite tid att sätta sig in i dem är det värt det. Den regionala nivån i Sverige är viktig att förstå eftersom alla organisationer är verksamma i en region.  Via de regionala utvecklingsstrategierna kan det gå att hitta finansiering för hållbarhetsinitiativ.

3. Identifiera vad hållbarhet är i den egna organisationen

När du har satt dig in i ramverk och politiska processer är nästa steg att studera hur väl hållbar utveckling är representerat i den egna organisationens nuvarande vision, mål, strategi och affärsmodell. Starta förändringsarbetet och se över strategier och hållbarhetsmål utifrån det.

För att lyckas krävs att den traditionella finansiella ekonomistyrningslogiken kompletteras med en icke finansiell logik som inkluderar hållbarhet. Det kan till exempel handla om att hitta nyckeltal som är viktiga för att följa upp hållbarhetsarbetet som att analysen ska se över tid och inte bara för en enskild mätpunkt.

Betrakta inte investeringar i hållbarhet som en kostnad eftersom resultatet av dem kanske syns först på lång sikt i form av nöjdare kunder och medarbetare, högre intäkter och bättre lönsamhet.

Mathias Cöster är universitetslektor och docent vid Uppsala universitet och lärare på FAR:s utbildning Hållbarhet i verksamhetsstyrningen. Kursen riktar sig till dig som har en ekonomifunktion och ger nya insikter i problematiken och utmaningarna i att koppla hållbarhetsagendan till den interna verksamhetsstyrningen.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Mer om hållbarhet