Controllerns största utmaningar under 2023

Nytt år och nya utmaningar i controllerrollen. Erik Sjöberg och Sandra Youssef berättar om vad de ser för utmaningar under 2023.

Erik Sjöberg arbetar som controller på Fagerhult Group. 2022 gick han FAR:s utbildning certifierad controller. Inflationen och medföljande kostnadsökningar ser han som det viktigaste utmaningarna i år.

Erik Sjöberg

– Det gäller att hänga med i hur inflationen utvecklas och inte bara acceptera kostnadsökningarna. Att inte tappa marginaler utan bibehålla dem under de nya förutsättningarna.

Erik Sjöberg menar också att det i år mer än någonsin gäller att vara strategisk i rollen som controller. Det bästa är om controllern kan vara med i framtagandet av strategier, för då blir det lättare att sedan följa upp dem.

Välj ut relevant data och lyft blicken

Sandra Youssef

Sandra Youssef arbetar som controller på Loomis. Även hon gick FAR:s utbildning Certifierad controller 2022. Hon ser framför sig att datamängden blir en utmaning i allt högre grad i controllerrollen.

– Det finns mycket data att följa upp i olika system i dag. Där behöver controllern förstå vilka punkter som är relevanta att följa upp.

Att lyfta blicken och se helheten och inte fastna i detaljer är en mycket viktig del i controllerrollen menar Sandra Youssef.  Det innebär att ta med omvärlden i beräkningar, analyser och för att ta fram strategier.

Kursen till Certifierad controller

För både Erik Sjöberg och Sandra Youssef var syftet med att gå FAR:s utbildning Certifierad controller att utvecklas i sin yrkesroll.

– Diskussionerna som vi haft under kursens gång gav en djupare förståelse för controllerns roll och hur jag kan bidra på ett mer långsiktigt plan, säger Sandra Youssef.

– Det bästa med utbildningen till certifierad controller är de projektarbeten vi gjorde inom intressanta områden med bra verklighetsförankring. Och inte minst att träffa andra controllers och diskutera vår yrkesroll, säger Erik Sjöberg.

alla kurser inom controlling

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier

Utvalda artiklar